Költözés

A blogger új irányelvei miatt, ha netán bezárják a blogot - ami elképzelhető egyik-másik videó, ileltve kép miatt, a blogot átköltöztettem a wordpressre
https://twmmyforditasai.wordpress.com/
címre.

2011. november 21., hétfő

Roger Ebert Breaking Dawn kritika

Ennek a kritikusnak a véleményét körülbelül a New Moon óta figyelem. Írt annak idején Remember Me-ől is, és a Saga összes filmjét is értékelte. Tisztelem azért, hogy nem indulatból és lekezelően ír véleményt, tényleg próbál objektív maradni. Gitka, neked külön ajánlom írásait, mesterednek tekintheted szerintem.

Twilight Saga Breaking Dawn Part 1

by Roger Ebert

The Twilight movies have devoted three episodes to Bella Swan's clinging to her virginity despite the compelling appeal of Edward Cullen, the vampire. Now comes "The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 1," in which you have to give her credit: She holds out until after her wedding. Then she and Edward fly to Brazil and a luxurious honeymoon hideaway on the beach, where the morning after her wedding night she is black and blue with bruises, the frame of the bed is broken, all of the furniture is tossed around and the draperies are shredded. Good gravy! What happened?
We have no idea. The movie doesn't show us! Yes, the most eagerly awaited deflowering in recent movie history takes place entirely off-screen. That something momentous took place is indicated 14 days after the wedding ceremony, when Bella (Kristen Stewart) urps in the morning and discovers she is pregnant. Edward Cullen (Robert Pattinson) may have been dead for more than a century, but he's still producing industrial-strength sperm. Can humans and vampires mate? What's the blood chemistry on that? What will be in the wee one's bottle? Milk, or the unthinkable?

Despite these scientific conundrums, "Breaking Dawn - Part 1" is absorbing, if somewhat slow-paced, and has without doubt the most blood-curdling scene of live childbirth in a PG-13 movie. Probably the sight of Bella and Edward demolishing the bedroom would have tipped it over into R territory.

The first half is slow and dreamy, as wedding preparations get underway. If you recall the lore from the earlier films, you'll know that marriage to Edward means Bella must become a vampire herself, which any groupie who has slept with Gene Simmons will understand. It's a lovely wedding, with blossom-laden trees framing a lakeside altar. Bella's father Charlie (Billy Burke) is not entirely happy; his toast includes genial mention that should harm befall Bella he has a gun and knows how to use it. But he puts on a brave face while propelling Bella down the aisle. Edward awaits her, looking in pain as usual.

We get shots of the smiling guests. Many are familiar from the previous movies, but others on both sides of the aisle are new to us. They fascinated me. What were they thinking? How many knew Bella was marrying a vampire? Were they cool with that? Did anyone wonder why Edward apparently possessed not a single relative older than himself?

Back again is Bella's best friend Jacob Black (Taylor Lautner), who you recall is now a shape-shifter who turns into a wolf. Enraged by Bella's pregnancy, he summons his pack. The wolves, it must be said, are underwhelming as a pack. They become huge ferocious beasts with sharp fangs, and hurtle at top speed through the forest, and… well, that's about it. They're always hurtling somewhere. Hurtle, hurtle.

Given that he had nine months to prepare for the big event, I can't say Edward trained himself carefully for the home delivery. The sum of his medical training seems to have been a viewing of "Pulp Fiction" in which he learned about a real big needle you can plunge into someone's chest with great results.

Kristen Stewart is really pretty good here, although like almost all actresses she believes pregnant women rub their baby bumps unceasingly. I would have liked more scenes developing her thoughts about married life. Although the possibility of an abortion is hinted at, we never learn her thinking on this question: Does a vampire baby have a soul? Does it have a right to life although, technically, it's half dead? Luckily, we must wait only until Nov. 16, 2012, when "The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2" will open. It had better have the answers. If it doesn't, Charlie Swan has a gun and he knows how to use it.

A Twilight filmek három részt szántak Bella Swan szüzességhez való ragaszkodáshoz, Edward Cullen, a vámpír ellenállhatatlan vonzereje ellenére. Most jön a Twilight Saga: Breaking Dawn első része, amiben el kell ismernünk: Bella kitart egészen a házasságkötés utánig. Ezután ő és Edward Brazíliába utaznak egy luxus nászútra egy tengerparti rejtekhelyre, ahol a házasság elhálása utáni reggelen Bella fekete és kék a sérülésektől, az ágy váza széttörve, a berendezés össze-vissza, a függönyök szétszabdalva. Te jó ég! Mi történt?

Ötletünk sincs. A film nem mutatja! Igen, a közelmúlt filmtörténelmének egyik legjobban várt virágtiprása teljes egészében a vászon kívül történik. Az hogy ez a nagy jelentőségű dolog megtörtént, az együttlét után 14 nappal derül ki, amikor Bella (Kristen Stewart) hány egy reggelen, és rájön, hogy terhes. Az lehet, hogy Edward Cullen (Robert Pattinson) már több mint egy évszázada halott, de még mindig ipari erősségű spermát termel. Tudnak az emberek és a vámpírok párosodni? Mi ebben a vér kémiája? Milyen csepp lesz az üvegben? Tej, vagy valami elgondolhatatlan?

A tudományos talányok ellenére a "Breaking Dawn - Part 1" leköti a figyelmet, még ha kissé lassú folyású is, és kétségkívül ebben van az egyik legvéresebb gyermekáldás egy 13 éven aluliaknak nem ajánlott filmek közül. Valószínűleg az, ahogy Edward és Bella szétrombolja a szobát már átsorolta volna R kategóriába a filmet.
A film első fele lassú és álomszerű, ahogy a házasság előkészületei folynak. Ha emlékeznek a tanra a korábbi filmekből, akkor tudják, hogy a házasság Edward számára azt jelenti, hogy Bella vámpírrá változik, amit minden rajongó, aki már aludt (együtt hált) Gene Simmons-szal, megért. A házasság bájos, egy tóparti oltárral, mely mellett szirmoktól súlyos fák állnak. Charlie (Billy Burke), Bella apja nem felhőtlenül boldog; tósztjában finoman megemlíti, hogy amennyiben Bellának baja esne, Charlie-nak van puskája, és tudja hogyan kell használni. De bátor arcot ölt magára, miközben Bellát az oltárhoz kíséri. Edward várja őt, arcán fájdalom tükröződik, mint mindig.

Majd képeket kapunk a mosolygó vendégekről. Sokan ismerősök az előző filmekből, de mások, a padsorok mindkét oldaláról, újak számunkra. Elbűvöltek. Mire gondoltak? Mennyien tudták, hogy Bella egy vámpírral házasodik? Nem zavarta ez őket? Csodálkozott-e egyikük is, hogy Edwardnak egy önmagánál idősebb rokona sincs?

Itt van újra Bella legjobb barátja, Jacob Blach (Taylor Lautner) is, akire úgy emlékezhetnek mint alakváltóra, aki farkassá változik. Felbőszülve Bella terhességén, összehívja a falkát. A farkasok, meg kell mondani, lesújtóak mint falka. Mostanra kegyetlen szörnyekké váltak, éles fogakkal, és vágtatnak csúcssebességgel az erdőn keresztül, és... nos, ennyi. Mindig csak vágtatnak valahol. Vágtatnak, vágtatnak.

Tudva, hogy volt 9 hónapja a nagy eseményig, nem mondhatom hogy Edward alaposan felkészítette magát a várható dolgokra. Úgy látszik, orvosi tanulmányainak nagy része a Pulp Fiction megnézéséből állt, amiből tanult egy nagy tűről, amit bele lehet nyomni valaki mellkasába, mindezt remek eredményekkel.

Kristen Stewart egész jó ebben a filmben, bár csakúgy mint minden más színésznő, ő is úgy gondolja, hogy az állapotos nők megállás nélkül a hasukat simogatják. Szerettem volna több jelenetet látni, arról, hogy hogyan gondolkodik a házaséletről. Habár az vagy abortusz megemlítődik, soha nem tudjuk meg mit gondol erről a kérdésről: Van-e egy vámpírgyereknek lelke? Van-e joga ahhoz hogy éljen, ha egyszer félig halott? Szerencsére csak 2012 november 16-ig kell várnunk, amikor is a "The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2" a mozikba kerül. Ajánlatos, hogy abban meglegyenek a válaszok. Ha nem, akkor Charlie Swan-nak van egy puskája, és tudja, hogyan kell használni.