Költözés

A blogger új irányelvei miatt, ha netán bezárják a blogot - ami elképzelhető egyik-másik videó, ileltve kép miatt, a blogot átköltöztettem a wordpressre
https://twmmyforditasai.wordpress.com/
címre.

2014. április 23., szerda

New Moon Japán 2Második rész

How do you like Japan?

It feels like I was here only about a month ago, but it’s so strange that we shot three movies since the last time I was here. And I can so clearly remember what I did last time. I remember all the restaurants when we were driving down the street, and walking down the street outside the .... and it feels like last weak. I love the food here. Always had an amazing meal. Last night I had an incredible steak, a Kobe steak. It’s ridiculous, you can’t get Kobe steak, like, even if they call it Kobe, anywhere else in the world, it’s not anything like it.
So you like steaks in Japan?
Yeah, I know, the Japanease steak is the best.

Hogy tetszik Japán?

Olyan, mintha csak egy hónapja jártam volna itt, de olyan furcsa, hogy három filmet leforgattunk azóta, mióta utoljára itt voltam. És tisztán emlékszem arra, hogy mit csináltam itt a legutóbb. Emlékszem az éttermekre amikor autóztunk a városban, és sétáltunk az utcákon a ...-n kívül, és olyan, mintha múlt héten lett volna. Imádom az itteni ételt. Mindig jókat eszek itt. Tegnap este is egy nagyszerű steaket, Kobe steaket. Röhejes, sehol máshol nem lehet Kobe steaket kapni, még akkor se ha annak hívják. Egyszerűen nem olyan, mint itt.
I: Szóval szereted a steaket Japánban?
Igen, a japán a legjobb.

Do you have any hobbies?

I play music a lot, I play the guitar a lot, I bought a really nice guitar when I was filming Eclipse. I hadn’t had an electronic guitar before, infasalatric???, which is very nice, I’ve been having a lot of fun with that. I read a lot. I don’t really do much, no physical stuff, I’ve always been terrible at sports.
You don’t seem like it.
I know it’s weird, I seem like I should be good at it, but I’m not, I’m really bad.

Vannak hobbijaid?

Sokat zenélek, sokat gitározok, amikor az Eclipse-t forgattuk vettem egy nagyon szép gitárt. Azelőtt nem volt elektronikus gitárom, de nagyon jó, és sokat játszottam rajta. Sokat olvasok. Nem igazán csinálok fizikai dolgokat, mindig is szörnyű voltam sportokban.
I: Nem úgy tűnik.
Tudom, furcsa, úgy nézek ki, mintha jónak kéne lennem, pedig nem, nagyon rossz vagyok a sportokban.

How do you want to spend your 30s?

Family and stuff, I think. I’d quite like to be a young dad. Yeah, I wanna be friends with my kids. I wanna have kids, so I could make them very cool and they could be my friend.
They could agree with everything I said. Vagy You know, you agree with everything I said. Haha

Hogyan szeretnéd a 30-as éveidet leélni?
Család és ilyenek, gondolom. Szeretnék fiatal apuka lenni. Szeretném, ha a gyerekeim a barátaim lennének. Azért akarok gyerekeket, hogy lazának neveljem őket, és akkor lehetnének a barátaim.
Itt nem értettem pontosan, de mintha azt mondta volna, hogy ’Te egyetértesz mindennel amit mondok’ Lol

Yes/No questions – Igen/Nem kérdések

Are you good at memorizing scripts?
No.
Are you very smooth with kiss scenes?
Slick.
Do you wish that there’s no such thing as paparazzi?
Yes.
Do you freak out if you loose your cell phone?
No.
Is Zac Efron your rival?
No.
Do you want the challenge to be James Bond someday?
Maybe.
Is the whole Twilight sensation still unbelievable for you?
Definitely.
Do you think it’s hopeless to fall in love with your co-star?
Menedzser közbeszólt, hogy ilyen kérdést nem illik ám feltenni.

Könnyen megtanulod a forgatókönyvet?
Nem.
Jó vagy a csókjelenetekben?
Ravasz.
Szeretnéd, ha nem lenne paparazzi?
Igen.
Megijedsz, ha elveszted a mobilodat?
Nem.
Zac Efron a riválisod?
Nem.
Szeretnél egy napon James Bond lenni?
Talán.
A Twilight körüli szenzáció még mindig hihetetlen számodra?
Teljesen.
Szerinted reménytelen beleszeretni egy társ szereplővel?
Menedzser közbeszólt, hogy ilyen kérdést nem illik ám feltenni.

I hope you enjoy New Moon, I’m very excited about the movie?? Anyone who saw Twilight, or people who haven’t seen Twilight will enjoy it, I think it’s really cool, so thanks very much.

Remélem, tetszeni fog nektek a New Moon, annak is aki látta a Twilightot, meg aki nem, szerintem nagyon jó film, köszönöm szépen.

2014. április 22., kedd

New Moon Japán


What is your favorite scene in New Moon?

Umm, I really like the scene where Bella confronts Jacob about why he hasn’t been hanging out with her, when he first reveals that he’s a werewolf. That is a cool scene. In the rain. I thought that was really great.

Melyik a kedvenc jeleneted a New Moonban?

Umm, nagyon szeretem azt a jelenetet, ahol Bella szembesül Jacobbal, hogy miért nem volt vele, amikor Jacob felfedi előtte, hogy farkasember. Az egy jó jelenet. Az esőben. Azt nagyszerűnek találtam.

How about the scenes you appear in?

Probably the staff in Italy. I mean, it was so different to anything I’d done in the series. And it seems so huge, there were so many extras and the set was massive. It seemed very exciting in those days.

Mi van azokkal a jelenetekkel amikben te is benne vagy?

Valószínűleg az olaszországi jelenetek. Az sokban különbözött attól, amit addig csináltam a sorozatban. Az egész óriási volt, sok extrával és egy masszív díszlettel. Nagyon izgalmas volt.

What if you are in a forbidden love?

Ohh definitely, I think it’s very exciting, but after a while, if it’s just constantly like that, it’ll get annoying after a while.

Mi van, ha tiltott szerelemben vagy?

Ohh igen, szerintem az nagyon izgalmas, de egy idő után, ha csak az van, akkor bosszantóvá válna a dolog.

So you are not logical but emotional?

No, I don’t think logically at all. And my emotions don’t even make sense to me. At all.

Szóval nem logikusan gondolkodsz, hanem az érzelmeidre hallgatsz?

Nem, egyáltalán nem gondolkodok logikusan. Az érzelmeim pedig még előttem sem tiszták. Egyáltalán nem.

What do you think of Jacob?

No, I’ve always been on Jacob’s side. I can’t understand why, but you know, that’s the horrible thing about loving someone, you know, there’s a line in the movie where Bella’s dad says 1:33 you learn to love what’s good for you(??). That’s a very powerful line.

Mit gondolsz Jacobról?

Nem, mindig is Jacob oldalán voltam. Nem értem miért, de, ez a szörnyű abban, ha szeretsz valakit, van az a sor, amit Bella apja mond a filmben, hogy megtanulod azt szeretni, akire szükséged van (ez nem biztos...). Ez egy nagyon erős sor.

What is your weakness?

I am kind of scared of the dark. Yeah. I don’t know why. Always, since I was a kid. But I pretend now that I’m not. I always kind of have been. But other than that, terrified of dying. That’s one major issue. Especially painfully.

Mi a gyengeséged?

Félek a sötétben. Igen. Nem tudom miért. Gyerekkorom óta. De most már úgy teszek, mintha nem félnék. Mindig is ilyen voltam. De ezen felül, félek a haláltól is. Ez egy komoly dolog. Főleg a fájdalmas haláltól.

Are you scared of going to a doctor?

I’m scared of going to a doctor, because I think they’re always gonna say there’s more wrong with me than what I think is wrong with me. So that’s my fear there. That’s because I never go to the dentist, cause I always feel like you know you have one problem here, you need to get this one thing fixed and you got there, and you’re like uhh you need to get the whole lot out, all of them out. They’re like ’oh you need to go to the dentist, you need your leg amputated’.

Félsz orvoshoz menni?

Félek, mert mindig azt hiszem, hogy azt fogják mondani, sokkal több bajom van, mint amire én gondoltam. Ez az, amitől félek. Ezért van az is, hogy soha nem megyek fogorvoshoz, mert mindig úgy érzem, hogy van az az egy fogam, amivel problémám van, aztán odamész és kiderül, hogy az egész rossz, az egészet ki kéne venni úgy ahogy van. Olyan az egész, mintha amikor a fogorvoshoz mész, az egész lábadat amputálni kellene.

What is the difference before and after Twilight? For example, have you made lots of new friends?

I’ve always had the same friends, I mean I’ve had the same friends for years. Since I was about 12. Nothing changed, other than you have ton more experiences, I do a lot more travelling, it’s interesting, you kind of I’ve just never ever would have seen myself being in a position I’m in now, like two years ago, at all. I had no money, I was like just doing nothing in London. I mean I was kinda doing tiny little jobs, acting jobs, and this has all happened so quickly, so quickly. And that’s, you know. I’ve never ever, ever saw this coming. People don’t even wanna do auditions with me right now, like two years ago, and suddenly everything turns around. It’s interesting thing on seeing how the world works in mysterious ways, and just totally turn around. You wake up one day and suddenly you’re this big movie star. Okay.

Mi a különbség Twilight előtt és után között? Például, szereztél sok új barátot?

Mindig is ugyanazok voltak a barátaim, már évek óta. Nagyjából 12 éves korom óta. Semmi nem változott, azt leszámítva, hogy sokkal több minden történt, sokkal többet utazok. Érdekes, mert soha nem láttam magam ilyen helyzetben mint most vagyok, két éve még nem volt pénzem, csak úgy voltam és nem csináltam semmit Londonban. Volt persze néhány kisebb munkám, színészi munkám, aztán ez történt gyorsan, nagyon gyorsan. És ennyi. Soha nem láttam ezt jönni. Most az emberek nem is akarnak meghallgatásra menni velem, nem úgy mint két éve, és hirtelen minden megfordult. Érdekes látni, hogyan milyen titokzatos módon működik a világ, ahogy a feje tetejére áll. Egy nap felébredsz és te vagy a nagy filmsztár. Oké.

2014. április 5., szombat

MuchMusic Throwback:Hanna Simone interjúja Robert Pattinsonnal és Rachelle Lefevre-elMuchMusic Throwback

HS: The fans would ask you how you did your hair, before you went down, that's like the biggest, dumbest fan question. I can --- it's pretty awesome!
RP: Yeah, they just, they just screamed.
HS: No matter what you said.
RP: Yeah.
HS: And if you were like 'Can you repeat the question?' they were like yeah 'screams, it's amazing!'. That must feel a little strange, that it doesn't actually matter, the content of what you're saying.
RP: A little bit. I was gonna say disheartening, but it's not really disheartening at all, I mean, I have nothing to say anyway.
HS: --- Everybody knows all your characters, so they wanna know a little bit what about you, and you guys are hanging out a lot, right, the two of you, so how well do you guys know each other?
RP: I don't know Rachelle, I've never shot, who are you??? Rachelle
RL: You know, he knows me so well, he doesn't even know my name.
HS: How well do you know Richard? Do you know him quite well?
RL: S-- amazing.
HS: All right, so to help you out guys, because maybe you don't know each other..
RL: He's Australian.
HS: He's from South-Africa. Okay, so to help you guys out, what we did is we made little cards, okay? So we're gonna ask a couple really quick questions, and you got to choose, who got dished????? 1:09
What are you laughing at?
RL: That photo of him!
HS: Richard from Australia, yeah we thought that was a pretty funny picture. You can't show each other, you gonna hide, and you gonna reveal to me. Yeah, you gonna hold at the answer. Okay, so here we go. Who is most likely to wear the same clothes as yesterday?
RP: What are we supposed to do with the pictures?
HS: Choose the answer. She's quick on draw too. How was gonna wear the same clothes as yesterday? Okay, 1,2,3, reveal! (mindkettő RP képét mutatja) You're dirty boy, huh?
RP: I'm very dirty.
HS: You wear this yesterday?
RP: Pretty much for the last three weeks.
HS: Does it smell bad, or you wash it between at least?
RP: csóválja a fejét.
HS: Okay, next question. Whose iPod would you most want to steal for a day?
RL: Very easy for me (Nikki Reed képét mutatják)
HS: Really? Oh, wow! Why, why? Why do you guys say that, what's so good about her iPod?
RP: Oh, you chose her as well? Why did you choose her?
RL: She's a wicked taste in music and she introduced me to a girl who's like one of my favourite recording artist right know, who is a British songstress named Laura Marling.
RP: Who I introduced her to. I know, because Nikki records little secret notes on her iPod, so I wanna hear them all.
HS: Like to herself?
RP: I'm not really sure.
HS: Who's most likely to be frightened by a group of screaming fans?
RL: But that doesn't have to be a bad thing, right?
RP: Kristen képét mutatja
RL: szintén
HS: Wow, you guys really did bond on set.
RP: Because she's little.
RL: They overpower her easily.
HS: All right, okay, I'm gonna ask just two more. Who's most likely to throw their card down at the bar? You know, buy everybody drinks?
RL: I'm actually gonna go this way, I think (RP képét mutatja)
RP meg a lány képét
HS: OOOhhhh. I know whom I gonna bring with me, cause they'll buy all the drinks, that's good to know. Okay, the final question is who, and we have the two right people to ask this, who is most likely to be recognized for their hair?
RP: I think we share a very recognizable hair.
RL: It is, but on the other hand I feel like Rob's hair
HS: You can use your cards, you guys just like, this is misting my game.
RL: Okay, so I have to go with Rob.
HS: Your famous hair!
RP: I love this picture, this is such a good facial.. I'm gonna use it my head shot.
HS: You're like the new JLaw??? (itt most gőzöm sincs kire gondol) she injured her ass (huhh?), you shouldn't show your hair.
RP: I think it's referring to this picture. You're like the new Jlaw
HS: The similarities are striking, actually. Well thank you very much for playing my game with me, I feel like I know you guys so much better, and we should go for drinks or something, that would be great. All right, thank you very much guys, I appreciate it.
RL: Thank you so much.
RP: Thank you.


HS: A rajongók a hajadról kérdeztek mielőtt ide jöttél, olyan ez, mint a legújabb idióta rajongói kérdés. Szerintem nagyon jól néz ki.
RP: Igen, csak sikoltoztak.
HS: Mindegy mit mondtál.
RP: Igen.
HS: Te pedig csak annyit mondtál „Megismételnéd a kérdést?” mire ők csak „*sikít* fantasztikus!”. Biztos furcsa, hogy tulajdonképpen nem is számít mit mondasz.
RP: Egy kicsit. Épp mondtam volna, hogy elcsüggesztő, de egyébként nem is az, mert amúgy sincs mit mondanom.
HS: Mindenki ismeri a karaktereiteket, szóval inkább rólatok szeretnének többet megtudni, és mivel úgyis sokat lógtok együtt, igaz, így ti ketten. Most megnézzük mennyire jól ismeritek egymást?
RP: Nem ismerem Rachelle-t, soha nem forgattam vele, hogy is hívnak, Rachelle?
RL: Látod annyira jól ismer engem, hogy még a nevemet se tudja.
HS: És te mennyire jól ismered Richardot? Ismered őt elég jól?
RL: Ő-- nagyszerű.
HS: Rendben, hogy segítsünk nektek, mert lehet, hogy mégse ismeritek egymást annyira...
RL: Ausztrál.
HS: Nem is, dél-afrikai. Oké, szóval hogy segítsünk nektek, csináltuk kis kártyákat. Kérdéseket fogunk feltenni, és választanotok kell, oké? Min nevetsz?
RL: Ezen a képen! (Rob képén)
HS: Richard Ausztráliából, igen, viccesnek találtuk ezt a képet. Nem mutathatjátok meg egymásnak, el kell rejtenetek, majd csak nekem mutassátok meg a választ. Oké, kezdjük. Ki fogja legnagyobb valószínűséggel azt a ruhát felvenni, ami már tegnap is rajta volt?
RP: Mit kell csinálnunk a képekkel?
HS: Kiválasztani a választ. Rachelle gyorsan választott. Ki venné fel ugyanazt a ruhát? Oké, 1,2,3, mutassátok! (mindkettő RP képét mutatja) Koszos fiú vagy, hah?
RP: Nagyon koszos.
HS: Ez volt rajtad tegnap?
RP: Nagyjából az elmúlt három hétben ez volt rajtam.
HS: Szaglik már, vagy kimostad ez idő alatt?
RP: Megszagolja, majd megrázza a fejét
HS: Oké, következő kérdés. Kinek az iPodját lopnátok el leginkább egy napra?
RL: Ez nagyon könnyű. (Nikki Reed képét mutatják)
HS: Igazán? Oh, wow! Miért, miért? Miért mutatjátok mindketten az ő képét, mi olyan jó az iPodjával kapcsolatban?
RP: Oh, te is őt választottad? Te miért?
RL: Pöpec ízlése van a zenében, és ő mutatta be nekem a mostani egyik kedvenc énekesnőmet, a brit Laura Marlingot.
RP: Akit én mutattam be neki. Én azért választottam őt, mert Nikki titkos jegyzeteket vesz fel az iPodjára, és szeretném mindet meghallgatni.
HS? Önmaga számára?
RP: Igazából nem tudom.
HS: Kit ijesztene meg a legnagyobb valószínűséggel egy csoportnyi sikoltozó rajongó?
RL: De nem rossz értelemben, igaz?
RP: Kristen képét mutatja
RL: szintén
HS: Wow, tényleg jól megismertétek egymást a forgatáson
RP: Mert olyan kicsike.
RL: Könnyen elnyomnák őt.
HS: Rendben, már csak két kérdésem van. Ki fizetne egy kört a legnagyobb valószínűséggel mindenkinek egy bárban?
RL: Azt hiszem, ezt a képet választom (Rob képét mutatja)
RP meg a lány képét
HS: Oooohhh. Most már tudom, kit kell magammal vinnem a bárba, hogy fizessen az italért, jó tudni. Oké, utolsó kérdés, és úgy látom a két megfelelő emberünk van itt erre, kit ismernek fel a leginkább a hajáról?
RP: Szerintem ezen osztozhatunk.
RL: Igen, ugyanakkor úgy érzem, Rob haja...
HS: Mutassátok a képeket, különben csak olyan, mintha elrontanátok a játékomat.
RL: Oké, Rob-ot választom.
HS: A híres haja!
RP: Tetszik ez a kép, jó arcot vágok. Ezt használom majd ha az arcomat fényképezik.
HS: Olyan vagy, mint az új JLaw??? Nem szabad mutatnod a hajad.
RP: Szerintem erre a képre utal. Olyan vagy, mint az új Jlaw.
HS: A hasonlóság tagadhatatlan. Nos, nagyon köszönöm, hogy velem játszottatok, úgy érzem most már sokkal jobban ismerlek benneteket, és szerintem egyszer elmehetnénk meginni valamit, az nagyszerű lenne. Rendben, nagyon köszönöm.
RL: Nagyon köszönöm.

RP: Köszönöm.