Költözés

A blogger új irányelvei miatt, ha netán bezárják a blogot - ami elképzelhető egyik-másik videó, ileltve kép miatt, a blogot átköltöztettem a wordpressre
https://twmmyforditasai.wordpress.com/
címre.

2013. június 7., péntek

Cosmopolis Press Conference Torontó 6. rész

Moderator: We just have time for two more questions. On there, and one there. So go ahead!
Q22: Hi, KR from In Movies, so the tagline for the film, the teaser trailer at least is the first film of the new millenium. So that would seem to suggest it would be a 3D bluckbuster, something like that on a superficial level, but it achieves something very different and this modern sense of time in this perpetual present which I think is something we're not very used to. So I was wondering how that was approached either by Mr Cronenberg as a director, or any of the performances as, this isn't something that we see all the time.
RP: Perpetual present is a good expression, 0:37
DC: Well that's sort of the way I think of the stand off at the end of the movie because we don't really kill Eric in the movie. There's a kind of infinite moment between these two guys, the tension between them. It would have been easy to put a gunshot of the last scene, last shot, but part of that is just the structure of the script and the story, that it does take place in one day, takes place along one route, I mean it's a kind of a strange road movie, really, it's one road, 47th street, and kind of a slow moving road movie. But it's part of the, I love the astatic, rigourous structura of the book, that most of it's in the limo, the limo is moving very slowly on one street, it's going from E to W, and it's moving towards Eric Packer's past, in a way it's a movement towards suicide. But it's a regression, he says early on 'A haircut is what?  A barber shop is what? It's calenders on the wall, it's mirrors, it's the chairs, it's not just a haircut'. And in his case it's a regression to his childhood. And the innocence and naivity when he's sitting in that barbershop and in that chair is really quite beautiful. He becomes a sweet, innocent child for a moment. So all of that is route. For me it's the essence of what was attractive about this project. I don't know if that really answered your question.

Moderator: Már csak két kérdésre maradt időnk, egy ott és egy ott.
Q22: Hello, KR vagyok az In Movies-tól. A film szlogenje, legalábbis az előzetes szlogenje az volt, hogy ez az első filmje az új évezrednek. Ez a szlogen egy 3D-s nagy sikerű filmet sugall, legalábbis felszínesen valami olyasmit, de ez a film teljesen más eredményt ér el, és ez a modern felfogása az időnek ebben az örökös jelenben olyan dolog, amihez nem nagyon vagyunk hozzászokva. Azt szeretném kérdezni, hogy ez hogyan lett megközelítve, akár Mr Cronenberg részéről mint rendező, vagy bármelyik szereplőtől, mert ez nem olyan amit állandóan látunk.
RP: Az örökös jelen jó kifejezés, 0:37
DC: Nos, szerintem ebből tér ki a film vége, mert mi nem öljük meg Eric-et a végén. Van kettejük között egyfajta végtelen pillanat, feszültség közöttük. Könnyű lett volna az utolsó jelenetbe egy lövést berakni, de ennek egy része a forgatókönyv és a történet felépítése volt, az, hogy egy napon játszódik az egész, egy úton, olyan, mint egy furcsa road movie a 47-es úton, egy lassú folyású road movie. Szeretem a könyv közömbös, szigorú felépítését, azt, hogy szinte csak a limuzinban játszódik, ami nagyon lassan halad az úton, keletről nyugat felé tart, és Eric Packer múltja felé megy, bizonyos szemszögből nézve egy öngyilkosságba vezető út. Ugyanakkor ez egy visszatérés, már az elején azt mondja Eric, hogy 'Mi a hajvágás? Mi a fodrászat? Naptárak a falon, tükrök, székek, nem csak egy hajvágás'. És ebben az esetben ez egy visszatérés a gyerekkorába. És az ártatlanság, a naivitás, amikor ül abban a székben, az gyönyörű. Egy kedves, ártatlan gyerek lesz belőle egy pillanatra. Szóval ez egy út. Számomra ennek a lényege volt az, ami vonzó volt ebben a projektben. Nem tudom, hogy ez válasz volt-e a kérdésre.

Moderator: Final question right there.
Q23: Hi, Jason B from ----, just wanna talk about the final dance between the two of you. As we combinate, as you transition from doing a book to a film, obviously you're making things explicit that were implicit in the book. The thing that fascinates me most about that scene, I don't know why, for the towel??? 2:46. Just wondering if the towel, it is going to be one of those dumb questions that were that we're sitting here and analyzing in a post-modern way. Is the towel a shroud (halotti lepel) ??????/shawl (kendő, sál), is the towel meant to convey something arabic??? is it meant to 3:02, is it simply your way of hiding away from the person who's the other part of you? Just wondering did any of this stuff go on while you guys were discussing, or is it just a matter of turning through 20 pages in the script?
DC: Well it was in the book.
PG: It was in the book, yeah.
DC: Towel's in the book.
PG: Towel's in the book.
Q: So what the towel mean to you?
DC: The towel's in the book, the book is the Bible, you follow the Bible.
PG: I had one phone conversation with David, just to sort of check-in before we had to do it, I said, 'I do have one question, what's the deal with the towel?', and he said 'I don't know'. And I said, shall I read the book, and he said 'no, don't read the book'. And of course I immediately went to read the book and realized two pages into it that he was right, so I stopped reading it.
I wasn't gonna just go see what DD said about the towel. A lot of people, when we were in Cannes, were asking about the towel. And as I said, I had to kind of construct the whole thing in my head to make some sense of it, cause I had this towel around my head and I said to myself, I should know, why I have this towel around my head. So I do know why I have the towel around my head, but I'm not gonna tell you.
DC: Also I'd just like to say, that actually some things are much more explicit in the book. Because of course in a novel, especially in a DD novel, you can get inside the character's head in a very abstract and detailed way          s, which we do not get in the movie. So in a way we are more ambiguos and implicit than the novel, which is in some ways more explicit.
PG: Which was good, I was glad I didn't read it, cause then I could make up something that was actually much more fatal for me to have made it up. That I think I've had read about it, and known what the towel was, wouldn't have been as fun for me.
DC: There were certain actors I said should read the book, and certain ones I said shouldn't. It had to do with their education, their intelligence and their emotional stability
SG: It was a test to see if we would follow your direction.
EM: Just if you could read

Moderator: Legutolsó kérdés.
Q23: Hello, Jason vagyok a ….-tól, és a kettőtök közötti utolsó táncról szeretnék kérdezni. Ahogy a dolgok átkerülnek egy könyvből egy filmbe, a dolgok egyre egyértelműbbé válnak.
Ami a legjobban tetszik abban a jelenetben, az a törölköző. Azon filóztam, hogy lehet, hogy ez most csak egy lesz a többi hülye kérdés közül, amit most kielemezhetünk poszt-modern módon. Vagy esetleg a törölköző egy kendő, vagy valami arab(???) dolgot akar ábrázolni, vagy csak egy módja, hogy elrejtsd a másik énedet? Felmerült ez a kérdés egyáltalán, vagy ez része volt a 'csak olvassuk végig azt a 20 oldalt' dolognak?
DC: Nos, benne volt a könyvben.
PG: Benne volt a könyvben, igen.
DC: A törölköző benne van a könyvben.
PG: A törölköző benne van a könyvben.
Q: Szóval mit jelentett számotokra a törölköző?
DC: A törölköző benne van a könyvben, a könyv pedig a Biblia, és követjük a Bibliát.
PG: Volt egy telefonos beszélgetésem Daviddel, egy amolyan bejelentkezős, mielőtt forgattunk volna, és akkor mondtam, hogy van egy kérdésem, mi a helyzet a törölközővel? Mire ő azt válaszolta, hogy 'nem tudom'. Akkor megkérdeztem, hogy elolvassam-e a könyvet, mire az volt a válasz, hogy 'Nem, ne olvasd el'. Persze akkor egyből a könyv után nyúltam, de két oldal után rájöttem, hogy igaza volt, és letettem. Nem igazán azért, hogy megtudja, DeLillo mit mondott a törölközőről. Sokan, Cannes-ban is sokan kérdeztek erről. Szóval elő kellett állnom valamivel, mert elvégre tudnom kellett, miért volt egy törölköző a nyakamon. Én tudom, miért van a törölköző a nyakamon, de nem mondom el.
DC: Csak annyit szeretnék még mondani, hogy bizonyos dolgok sokkal egyértelműbbek a könyvben. Mert egy könyvben, főleg DeLillo regényeiben a karakterek fejébe lehet hatolni, egy nagyon absztrakt és részletes módon, amit nem kapunk meg a filmben. Szóval bizonyos módon mi sokkal inkább félreérthetőek vagyunk, mint a könyv.
PG: Ami jó volt, jól tettem, hogy nem olvastam el a könyvet, mert akkor tudnék valami sokkal végzetesebb dolgot magamról, szóval ha olvastam volna, tudtam volna, hogy miért van a nyakamon a törölköző, és akkor nem lett volna olyan jó móka.
DC: Bizonyos színészeknek azt mondtam, hogy el kéne olvasniuk, másoknak azt, hogy ne olvassák el. Mindezt a műveltségük, az intelligenciájuk és az érzelmi stabilitásuk alapján döntöttem el.
SG: Egy teszt volt, hogy kiderüljön, követjük-e az irányítást.
EM: Vagy csak hogy tudunk-e olvasni.

Q: Given that the book gives away right from the beginning what happens at the end, and if somebody hadn't read the book, it was sort of a mystery, what was gonna happen, what would the final shot be.
DC: Although do you believe Beno and his journal? Completely, you totally buy everything he says is true?
Q: I've only seen the movie, I didn't know there was a journal.
PG: I had to make a decision about it, but at the end of the day, if I look at the script, if I look at the movie, he may not be who he says he is the second time, either. I mean, and I talk about how if I believe it's true, whatever I can believe is true, so I have no idea who this guy really is.
RP: They're two little baby whales.
PG: They could be two little baby whales. London whales.

Q: A könyv már a legelején elmondja, mi fog történni a végén, de ha valaki nem olvasta, annak rejtély, hogy mi is az utolsó felvétel.
DC: Habár, elhiszed azt, ami Beno naplójában van? Teljesen, mindent igaznak veszel?
Q: Csak a filmet láttam, nem tudtam, hogy van egy napló.
PG: Erről döntenem kellett, de végül, ha megnézem a forgatókönyvet, vagy megnézem a filmet, akkor lehet, hogy másodszorra sem ugyanaz, mint az első alkalommal. Arról beszélek, ha elhiszem, hogy igaz, akkor mindegy mit hiszek, az igaz, szóval igazából fogalmam sincs ki ő.
RP: Két kicsi bébi-bálna.
PG: Akár lehetnek két kicsi bébi-bálnák. London bálnák.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése