Költözés

A blogger új irányelvei miatt, ha netán bezárják a blogot - ami elképzelhető egyik-másik videó, ileltve kép miatt, a blogot átköltöztettem a wordpressre
https://twmmyforditasai.wordpress.com/
címre.

2013. június 1., szombat

Cosmopolis Press Conference Torontó 2. részQ6: And you were very particular with the actors about saying the lines exactly as they were written, and one of the things that I've read about you're saying 'If you're doing a Bob Dylan song, you don't change the words'. So the idea is that the interpretation of the actor brings to it, like doing like a Rolling Stone like a samba, instead of in the way that he does, so you can change the rythms a little bit and that sort of thing, but the words have to be...
DC: Well, the rythms and the orchestration sure, everything, that's not just with this screenplay, I mean in general I don't really want the actors to be screenwriters, I don't think that's what they, they're not designed for that really, and you need to design the movie overall, the way C???? did, where everybody is improvising, and that's understood, and you got actors, who are used to improvising with each other, that's a whole other thing. But normally that doesn't work, and I think, basically, I want them to stick to the script. But within that, there's tons of things that an actor can bring to it, and a lot of it is choreography, and of course it's the tone, the t??? (1:02), the pitch, the rythms, the pauses, everything. A lot of stuff.

Q6: Ragaszkodtál ahhoz, hogy a színészek pontosan azokat a sorokat mondják, amik a forgatókönyvben voltak, és még azt is olvastam, többek között, hogy azt mondtad 'Ha egy Bob Dylan dalt használsz, akkor annak sem változtatod meg a szövegét'. Tehát az elképzelés az volt, hogy a színész hozza a saját értelmezésében, mintha egy Rolling Stones számot raknánk át szamba stílusba, tulajdonképpen itt fogalmam sincs, hogy mit akart kihozni az egészből, szóval a ritmust meg lehet változtatni egy kicsit, meg ilyenek, de a szavaknak...
DC: Nos, a ritmus és a hangszerelést hogyne, mindent, és ez nem csak ennél a forgatókönyvnél van így, hanem általában, nem akarom, hogy a színészek legyenek a forgatókönyvírók, nem hiszem ugyanis, hogy erre vannak kitalálva, te vagy az (a rendező), aki összerakja a filmet, és ahogy valami C betűs csinálta, ahol mindenki improvizált, de ott ezt is várják el, és olyan színészek vannak, akik hozzászoktak az egymással való improvizáláshoz, az egy teljesen más helyzet. De általában az nem működik, és igazság szerint azt akarom, hogy maradjanak a forgatókönyv mellett. De azon belül rengeteg minden van, amit egy színész hozzátehet, és nagy része koreográfia, aztán ott van a tónus, a t-betűs valami, a hanglejtés, a ritmus, a szünetek, minden. Sok minden.

Q7: Robert, you said that your preparation for this film was spending two weeks in your hotel room worrying. And then, before camera, before the camera rolled, you went to DC's house for a pre-chat. What sort of things did he tell you to try and put your mind at ease?
RP: Told me to stop worrying. And, what did you say? I think you heard me in a very obvious 1:37 troughs and panic attack, I think you were just locating me. But, I think you just said, you know, when we started shooting, what will be will be, I mean, and that's, it's a really difficult way, cause I mean, it's what I keep thinking, actors have got to such a, the job of acting now is, people are interpreted to be, you got to analyse, you got to be a psycoanalyst as well, but that's just from the '50-s, before that actors only ever thought about the voice, the face and movements, and your job wasn't called upon, and so like, you read DeLillo, and I'm not a post-modernist scholar or anything, I'm not gonna come up with
DC: Your agent said you were.

Q7: Robert, azt mondtad, hogy a felkészülés erre a filmre annyiból állt, hogy két hétig aggódtál a hotelszobádban. És mielőtt elkezdődött volna a forgatás, elmentél David Cronenberg házába, egy előzetes beszélgetésre. Mit mondott, miket próbálj ki, és hogyan nyugtasd meg magad?
RP: (itt szinte Cronenberg-hez beszél) Azt mondtad, hogy ne aggódjak. És mit is mondtál még? Azt hiszem, nagyon is nyilvánvalóan pánikoltam, és te csak helyre tettél engem. De, azt hiszem most mondtad, amikor elkezdünk forgatni, hogy lesz ami lesz, és nagyon nehéz mód, akarom mondani, azt gondolom, hogy a színészkedés manapság abból áll, hogy elemezni kell, egész lélekelemzőnek kell lenni, de ez csak az '50-es években kezdődött, azelőtt a színészek csak a hangra, az arcra és a mozdulatokra figyeltek, és aztán elolvasod DeLillo-t, és én nem vagyok egy poszt-modernista, tudós, vagy ilyesmi, nem fogok előállni
DC: Az ügynököd azt mondta, hogy az vagy.

RP: So I'm sitting there, thinking like, can I come up with an interpretation of DeLillo that's completely original, in 2 weeks, it's literally like completely ridiculous. But there's something about the construction in his writing that's so easy, you don't need to add anything to it, and I think that's what you just encouraged me to do. There were no re-writes in the script. And normally that's the first thing you're thinking about as an actor, is that normally the script is shit, and there's no fundation to stand on the first place. And you're so used to just changing the whole time, every single movie, but with this once you suddenly get to the idea you think, we're not changing any of the script, the script is fine. It's you is the problem. At least you know one thing.

RP: Szóval csak ültem ott, azt gondoltam, hogy elő tudok-e állni egyféle tolmácsolásával DeLillo könyvéből, az írásának a szerkezetéről, ami könnyű, nem kell hozzáadni semmit, és úgy gondolom, ez volt az, ami biztatott. Nem voltak átírások a forgatókönyvben. És színészként általában arra gondolsz először, hogy a forgatókönyv szar, nincs semmilyen alapja, amire támaszkodni lehet. És annyira hozzászokik az ember a folyamatos változtatásokhoz, minden egyes filmnél, de ennél egyszer csak hirtelen leesik, hogy nem lesz változtatás a forgatókönyvben, azzal nincs semmi baj. Te vagy a probléma. Legalább már egy dolgot tudsz.

DC: The key to it all actually is, as is often the case is, is within the script itself. And just when the doctor says to Eric, when he says 'What are gonna do about this thing?', he says, 'Let it express itself'. And that's how I felt about the screenplay, just let it express itself, it will organicly come out, even for Emily, who's by the way, who's audition was fantastic, and it was dead on, and I really enjoyed
EH: You could have just cut that into the movie.
DC: Well, I actually, in the latest version I have. It's a little greeny??? 04:03, cause you shot it with your iPad, but. No, it's just, wow, the audition is perfect, just do that, you know, why mess with it, if it's great, why mess with it? And as I say, it should grow organicly out of the script.

DC: A kulcspont, ahogy szinte mindig, az maga a forgatókönyv. Csakúgy, mint amikor az orvos azt mondja Ericnek, 'Mit kezdünk ezzel?' amire ő azt válaszolja, 'Hagyjuk, hadd fejlődjön ki'. És így éreztem a forgatókönyvvel kapcsolatban is, hagyjuk, amíg magától kifejlődik, hogy egységessé váljon, még Emily számára is, aki nem mellesleg fantasztikusan produkált a meghallgatáson, pontosan megfogta a dolgot, nagyon élveztem
EH: Elég lett volna azt bevágni a filmbe.
DC: Nos, a legutóbbi változatba az került bele. Kicsit zöldes??, mert elvégre az iPad-odon vetted fel, de. Nem, tényleg, wow, tökéletes volt a meghallgatás, csak csináld így, minek változtassunk azon, amin nem kell, ha egyszer nagyszerű? És ahogy mondom, magából kell kifejlődnie az egésznek, a forgatókönyvből.

Q8: And you also talked a great deal about camera placement. And how that helped shape the performance. Can you explain a little bit for people who aren't in front of the camera, professionally what that means to you?
DC: Well, yeah, it's, well, if you're close to a face and what angle you are, how it's lit, really affects the impact of what is being said, on the audience, and than also, it's fun to use a wide-angled really close, and that kind of intimidates the actor and that's good. And they can't see anything else, they can't even see the person they're talking to. So that puts them into a really weird space. I like doing that.

Q8: És sokat beszéltél a kamera elhelyezésről is. És hogy az hogyan segítette a játékot. Beszélnél egy kicsit arról, azok számára, akik nem a kamera előtt vannak, hogy szakmailag mit jelent ez számodra?
DC: Nos, igen, ha közel van az arc, akkor nagyon fontos, hogy milyen szögből, milyen fények mellett veszed fel, mert mindennek lényeges hatása van az összképre és a közönségre, és emellett jó móka nagyon közel menni, mert az kissé megfélemlíti a színészeket, és az jó. És ők se látnak semmi mást, még azt se, akihez éppen beszélnek. Szóval ez így egy nagyon érdekes helyre viszi őket. Amit szeretek.

Q9: Robert, did you find that to be true?
RP: Yeah, definitely some of the stuff in the limo, having the camera at the end of a crane 5:13, I think what you're normally trying to do is trying connect to whoever is looking through the camera. Cause it's just so much easier to interpret like there's an actual eyeball there, rather than just an object, but because it was so far away, there was a remote control at the end of the crane, you kind of get used to the idea of having this relationship with the machine, and you separate the, if there was any kind of human, what so ever, watching. And after a while it's really fun, that you kind of, I like not being able to see anything apart/above the camera, especially when it's so dark, you can't even see where the camera was. And it looks kind of funny as well. It doesn't look like a normal film camera. But yeah, it definitely changes, and also the way the camera moved, it wasn't just like a normal, there wasn't anything organic about the pan/pen??? 6:09 of anything, just it was old, like that clockwork, which does change your performance.
DC: Also I used a little Apple program, called iDirector, which just, a little green light goes on if it's okay, and a red light if you need to do another take. It's pretty straight forward, you could all use it.

Q9: Robert, igaznak találod ezt?
RP: Igen, teljes mértékben, néhány részt, amit a limóban vettünk fel, az, hogy a kamera az állvány végén volt. Szerintem amit általában csinál az ember az az, hogy kapcsolódni próbál azzal, aki a kamerán át néz. Mert úgy egyszerűen sokkal könnyebb játszani, ha egy tényleges szemgolyó van a túloldalon egy tárgy helyett, de mivel igen messze volt, és volt hozzá egy távkapcsoló is, hozzászokik az ember, és egyfajta kapcsolatot teremt a géppel, és elkülöníted, nem számít, hogy ki nézi. És egy idő után már jó szórakozás, tulajdonképpen tetszett, hogy nem láttam semmit a kamerán kívül, főleg amikor sötét volt, akkor magát a kamerát se lehetett látni. És viccesen is néz ki. Nem úgy, mint egy normál filmkamera. De igen, megváltoztatja, és azt is, ahogy a kamera mozog, máshogy volt az egész, semmi nagyon új, a régi szerkezet, ami viszont megváltoztatja a játékot.
DC: Emellett használtam egy kis Apple programot, amit iDirector-nak hívnak, amin egy kis zöld lámpa villan fel ha jó volt a felvétel, és piros ha nem, ha kell még egy felvétel. Elég egyértelmű, önök is használhatják.

Q10: Paul, you were shooting two movies at the same time, can you tell me a little bit about how you juggle (zsonglőrködik, bűvészkedik) a really memorable, intense, strange role like Beno, with another film at the same time, doing them simultaneously? In different countries? You were flying back and forth?
PG: Yes.
DC: He did get confused a lot.
PG: I got confused. Fortunately the other movie was not terribly demanding, I mean, it was a musical that I was doing, and I didn't have to sing or dance or anything like that, I just had to show up and crack jokes and things like that. I was a little bit pissed off, that I had to do both at the same time, it wasn't supposed to happen that way. I was paniced about it, I mean, this thing was intimidating. The lenght of it and the language and stuff, and so I was bothering everybody I could on this other movie to read this thing with me. And I was fortunately M??? 07:38, had a great Rob Pattinson, she was fantastic, I was very disappointed when I actually got here and it was Rob, but she, God bless her, she read that thing with me over and over and over and over again, because I just needed to feel that security. But it was actually kind of great, to collect out of one thing into the other. It was fantastic.

Q10: Paul, te két filmet forgattál egyszerre, beszélnél egy kicsit erről, hogy hogyan bűvészkedted össze ezeket az emlékezetes, erős, furcsa szerepet, mint Beno, és a másik filmet? Különböző országokban, ráadásul. Repültél oda-vissza?
PG: Igen.
DC: Sokszor összekeverte a kettőt.
PG: Sokszor bizony. Szerencsére a másik film nem volt olyan borzasztóan megerőltető. Egy musical volt, ahol nem kellett se énekelnem, se táncolnom, csak megjelennem és viccelődnöm, meg ilyenek. Egy kicsit kiakasztott, hogy egyszerre kellett a kettőt csinálnom, eredetileg nem így lett volna,. Eléggé pánikoltam is miatta, mert ez igen megfélemlítő volt. A hossza az egésznek meg a nyelvezete, szóval akit csak értem, azt zargattam a másik film forgatásán, hogy olvasson velem. És szerencsére M (valami színésznő) nagyszerű Rob Pattinson volt, fantasztikus volt, nagyon csalódott voltam, amikor végül a forgatáson Rob volt ott, de ő, hála érte, mert újra meg újra meg újra átolvasta velem az egészet, amire szükségem is volt, hogy egyfajta biztonságot adjon. De egyébként jó volt, kivenni dolgokat az egyikből és átrakni a másikba. Fantasztikus volt.

Q11: So it was in one shot and one go, did you shoot part, leave and then come back?
PG: Oh nonono, we shot the whole thing, it was like a whole separate movie, we had I think 6 days blocked out to shoot it. And shot it in 3, or something like that, so nonono, we just kind of broke the scene up in big sections, and we didn't work, you know, it was very reasonable, we didn't tire ourselfs out, it was wonderful having all that time. So we just kind of worked these big chunks of it, and it was not just like a play, it was all these many plays within a play, it's section of it felt like, Jesus Christ, was that five pages? And now we gotta do another 5 pages, so it was intense.

Q11: Szóval csak egy felvétel volt, egy alkalommal, aztán elmentél majd visszajöttél?
PG: Oh nemnemnem, egybe forgattuk az egészet, mintha tényleg egy külön film lett volna, ha jól emlékszem 6 napunk volt rá. Aztán olyan 3 nap alatt végeztünk vele, szóval nem, csak szétszabdaltuk a jelenetet kisebb részekre, szóval nagyon ésszerűen dolgoztunk, nem fárasztottuk ki magunkat, nagyszerű volt ennyi idővel rendelkezni. Olyan volt, mintha egy nagy színműben több kisebb színdarab lett volna, amikor vége lett egy résznek, az olyan volt, hogy jé, ez már 5 oldal volt? Aztán volt még 5 oldal amit meg kellett csinálni, szóval elég kemény volt.

Q12: Beno's interesting, because -
PG: Yes.
Q: Thank you for agreeing with me. I find him interesting, because I think that he is, in some way he is the everyman of the piece. He's certainly part of the 99%, there's RP's character, Eric Packer who is very verified in his place, and there's Beno, who represents an extreme version of the rest of us. And I thought there was an interesting take on it, tell me a little bit about the prop, other than reading the scene with M??? (már rájöttem, vmi színésznő) 09:21
PG: That's all indeed true, I didn't look at it that way, actually, I can look at it that way objectively, now, or before I started working on it. But in a lot of ways I had to kind of actually just figure out exactly, you know, there's a lot of history I have in my own mind about him. And so I had to sort of, to connect things up I did have to really make a sort of detailed, I don't often do this, a detailed story in my head to follow through with it. But it seemed to me, like the basic thing I hooked into was that kind of, I suppose, if you think about people who become obsessed with somebody else, I mean, I'm kind of in love with him. And there's a kind of strange love, that's so strong, I hate him. I can't stand how much he's made me need him and love him. And I have to kill him, so it's that kind of thing that seemed like the essential conflict for the guy. And so beyond the fact that he represents the 99%, it was a guy who's gone crazy in his love for this person, that he feels is gonna save him somehow.

Q12: Beno érdekes, mert -
PG: Igen.
Q: Köszönöm, hogy egyet értesz velem. Azért találom érdekesnek, mert szerintem ő képviseli az embert a filmben. Természetesen részese a 99%-nak, ott van RP karaktere, Eric Packer, aki biztosan van a helyén, és ott van Beno, aki az extrém oldalunkat képviseli. Ezt érdekesnek találtam, mesélj egy kicsit a felkészülésről, azon kívül, hogy olvastál a színésznővel, akinek a nevét továbbra se tudom.
PG: Ez mind valóban igaz, bár eddig még nem néztem rá így, most már tudok rá tárgyilagosan tekinteni, de mielőtt dolgoztunk rajta, nem. De inkább arra összpontosítottam, hogy rengeteg történet van a fejemben róla (Eric-ről). És össze kellett kapcsolnom a dolgokat, egy igen részletes történetet kellett megalkotnom a fejemben, olyat, amit általában nem csinálok, de itt kellett, hogy követni lehessen a történést. De az alapdolog, szerintem az volt, ahogy az emberek megszállottjává válnak másoknak, elvégre szeretem ezt az embert (Eric-et). És ez egy furcsa szerelem, ami annyira erős, hogy már utálom is őt. Ki nem állhatom, hogy mennyire szükségem van rá és mennyire szeretem. És meg kell ölnöm, és ez tűnt az alapvető mozgatórugónak. Szóval azon túl, hogy ő képviseli a 99%-ot, ez egy olyan fickó volt, aki őrülten szerelmes ebben az emberbe, akiről azt hiszi, hogy valahogy meg fogja menteni.

DC: Just to say something about representing and symbolizing, I've said this a lot, but I'll say it again, you don't really ask an actor to play a symbol, you know what I mean, you don't say, you represent, you are the symbol of let's say Wall Street, you're American Capitalism, cause, how do you play that? You can't do that. And so it's only after the fact that you can start to assign these things and analyse them that way, but on the set, nobody, we don't talk about stuff. Emily what did you represent? Will you tell me now, finally, was it joking?
EH: Yuan, yuan, I don't look that up.
DC: I thought it was jogging. Okay, I have to re-shoot. Anyway, just that sort of thing, and it's funny, because the whole Wall Street occupy, Wall Street movement has been pointed out is really not anti-capitalist at all, it's really pro-capitalist, it's just saying I want yen on the action, and in a way Beno was really the same, there are no anti-capitalists in the movie in fact, even though you might think it's an anti-capitalist screed???? on some level. Beno too loves the bet, he loved working with Eric, it was just when he got excluded, because Eric was just too fast and too micro-timed.
PG: It's like he says, everybody's 10 seconds away from being rich as hell, that's but this guy would love to jump those 10 second and be rich as hell.
DC: So the symbolism thing is tricky.

DC: Csak hogy mondjak valamit erről a képviselésről és szimbolizálásról, már sokszor mondtam, de most újra elmondom, hogy egy színészt nem arra kér az ember, hogy egy szimbólumot játsszon el, például nem mondod azt neki, hogy akkor most te vagy a Wall Street, vagy az Amerikai Kapitalizmus, mert hogyan játssza el azt? Azt nem lehet eljátszani. És csak ezután lehet elkezdeni elemezni és ráruházni a tulajdonságokat, de a forgatáson senki, nem beszélünk ilyen dolgokról. Emily, te mit képviselsz? Most már elmondhatnád, így a végén. A kocogást?
EH: Yuan, yuan, de annak nem néztem utána.
DC: Azt hittem, a kocogás volt az. Oké, újra kell forgatnom. És egyébként, a Wall Street-i zavargásokról is ki lett mutatva, hogy azok nem a kapitalizmus ellen voltak, sőt, nagyon is mellette, csak annyi, hogy a yen-t is be akarták vonni, és Beno is ilyen volt a filmben, sőt, nincsenek antikapitalisták a filmben egyáltalán, bár lehet hogy úgy gondolják, ez egy hosszú antikapitalista történet valamilyen szinten. Beno szeretett tőzsdézni (?), szeretett Eric-kel dolgozni, csak akkor, amikor kizárták, mert Eric túl gyors és mikro-időn belül gondolkodott, akkor fordult ellene.
PG: Ahogy mondja is, mindenki 10 másodpercre van attól, hogy piszkosul gazdag legyen, ugyanakkor ez a srác át akarja ugrani azt a 10 másodpercet, és úgy akar piszkosul gazdag lenni.
DC: Szóval a szimbolizálás az egy cseles dolog.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése