Költözés

A blogger új irányelvei miatt, ha netán bezárják a blogot - ami elképzelhető egyik-másik videó, ileltve kép miatt, a blogot átköltöztettem a wordpressre
https://twmmyforditasai.wordpress.com/
címre.

2013. május 31., péntek

Cosmopolis Press Conference 1. rész


Q1: This is the third film you made with Mr Cronenberg, what is it that about his work and relationship that brings you together time after time?
Martin Katz: You think about a lot of things when you get starting on a projekt, the most important thing is, do I wanna live with this person for 2 or 3 years that takes to get a film together and made, and there are a few people on the planet that would be, that are more wonderful to spend time with than David. So that's really, you know, my response. It's just he turns the business of filmmaking into a joy. We talk about , you know when we talk about working together, we talk about playing together, which is really wonderful way to spend your time.
DC: Oh. I love you too Martin.

Q1: Ez a harmadik filmed Mr Cronenberg-gel, mi az, akár a munkájában, akár a kapcsolatotokban, ami visszahoz újra ás újra?
Martin Katz: Sokmindenre gondol az ember amikor nekikezd egy új projektnek, de a legfontosabb dolog az az, hogy együtt akarsz-e élni azzal az emberrel az elkövetkező 2-3 éven át, ami egy ilyen film elkészítését jelenti, és nagyon kevés olyan ember van ezen a bolygón, akivel csodálatosabb lenne ez, mint David. Szóval ez a válaszom. David a filmkészítés üzletét élvezetté alakítja. Amikor arról beszélünk, hogy együtt dolgozunk, akkor együtt is játszunk, ami egy csodálatos módja az időtöltésnek.
DC: Oh. Én is szeretlek, Martin.

Q2: This couldn't have been an easy movie to get financed, could you tell me a little bit about your approach to that end of this process?
MK: Surprisingly it's a very difficult time to get movies financed. But to go out into the world and say 'We're making a contemporary thriller set in a financial world and it's directed by David' was really a pitch that caught everyone's attention. I'm not sure they all expected to see the movie you're gonna see tonight, which is fantastically accomplished and beautiful film, which is about the collapse of the financial world, but it's, it was a lot simpler to find the money than a lot, than a lot of films. And so basically we put the money together, a third of the money came from the world, a third of it from Canada and about a third came from France and Italy and Portugal.

Q2: Nem lehetett egy olyan film, amire könnyű volt összeszedni a pénzt, beszélnél arról, hogy erről a végéről hogyan álltál hozzá a dologhoz?
MK: Meglepő, de nagyon nehéz a filmekhez pénzt szerezni mostanság. De hogy kiállj a világba, és azt mondd, 'Egy jelenkori krimit akarunk csinálni, ami a pénzügyi világban játszódik és David rendezi', olyan volt, ami mindenki figyelmét felkeltette. Nem biztos, hogy mindenki azt várta tőle, amit ma este fognak látni, ami egy fantasztikusan kivitelezett és gyönyörű film, ami a pénzügyi világ összeomlásáról szól, de sokkal egyszerűbb volt megszerezni a pénzt, mint sok más filmhez. Szóval összeraktuk a pénzt, harmadát a világtól, harmadát Kanadától, harmadát pedig Francia-, és Olaszországból, illetve Portugáliától.

Q3: Well, thank you! Emily Hampshire – in some of the interviews you did at the Cannes film festival you compared shooting your segment as almost like making a short film. Is that kind of how you approached it?
EH: Yeah, I think, like, I think it was kind of good that we all had mini-movies, and it was nice to be contained in that way, and I think having all our stuff shot together too, like you don't usually shoot in order, but at least in this instance you got to shoot your whole storyline in order.

Q3: Nos, köszönöm! Emily Hampshire – néhány Cannes-ban készült interjúdban azt mondtad, hogy olyan volt a részed, mintha egy rövidfilm lett volna. Így közelítetted meg?
EH: Nos, igen, azt hiszem, olyan volt, mintha mindenkinek lett volna egy mini filmje, és jó volt ilyenféle módon beleilleni az egészbe, és az, hogy minden részt le lehetett forgatni, mert általában a jeleneteket nem sorba veszik fel, de itt a történet szerint lett felvéve, és az nagyon jó volt.

Q4: And, how did you prepare for the role? From what I understand, the one piece of direction that Mr Cronenberg gave you was the position that Robert would be in
EH: That was a direction to Rob. I don't know which I was more excited about – having David bent over me and show Rob how to get a prostate exam, or Rob bending over me and getting one.
DC: You don't have to choose, really.
EH: But actually, how I prepared first, was my friend J valaki, who'd shot a few days before me, and so I called him, and said 'What is David like, what's it gonna be like on set?' and he said that you don't direct, and he said not to be offended, if you didn't say anything after my scene, so I was very glad to have that kind of preparation, cause I think I might have cried if I did the scene and you just said nothing. We were in this limo, so we had like a mic wired in, that David would direct from, and it sounded like the voice of God coming in, and so to just hear lik 'Again!' was terrifying.
DC: I hope the snoring didn't bother you.
EH: But in terms of preparation for the part I really, I read the book, which I heard later that you told people not to do, but i read the book, and I just went with the, what I normally do, I guess, just read the whole script too.

Q4: És hogy készültél fel a szerepre? Ha jól értem, az egyetlen rendezői utasítás amit kaptál Mr Cronenberg-től, az az, hogy Robert milyen pózban
EH: Az Rob-nak szólt az az utasítás. Nem is tudom, mi izgatott jobban – az, hogy David áthajolt fölöttem, hogy megmutassa Rob-nak milyen is egy prosztata vizsgálat, vagy az, hogy Rob hajolt fölém, és éppen kapott egyet.
DC: Igazán nem kell választanod.
EH: De egyébként, hogy készültem először, egy barátom, J valaki, aki pár nappal előttem forgatott, felhívtam és megkérdeztem, hogy milyen volt David, milyen volt a forgatáson lenni? És ő azt mondta, hogy David nem irányít, és hogy ne vegyem zokon, ha a felvétel végén nem mond semmit. Szóval ennek a fajta felkészülésnek nagyon örültem, valószínűleg sírtam volna, ha nem mondasz semmit (ezt David-nek mondja) a jelenetem után. Ott voltunk ebben a limóban, és volt egy mikrofon bekötve, amin keresztül David tudott beszélni hozzánk, és úgy hangzott, mintha Isten szólt volna, szóval azt hallani, hogy 'Újra!' egész félelmetes volt.
DC: Remélem a horkolás nem zavart.
EH: De a szerepre való felkészülésem abból állt, hogy elolvastam a könyvet, és később hallottam, hogy azt mondtad az embereknek, hogy ne olvassák el, aztán mindent úgy csináltam, ahogy általában szoktam, gondolom, és elolvastam a forgatókönyvet is.

Q5: Well, congratulations on that. David, (nevetnek) Congratulations for reading the whole script.
EH: It was hard.
Q: I know, in keepin?? David, you wrote the script in 6 days, can you tell me, what it was about Don DeLillo's book that drew you in, first of all what changes you made in the 6 days that you took to write the script?
DC: Well, I don't know, I have, you've all seen the film, or you haven't seen the film? Anybody hasn't seen the film? Cause I wouldn't want to talk about leaving things in and out if you hadn't seen it. Well, it was the dialog, the backbone of it, and I really thought okay, this is like typical DD dialog, which is realistic, because Americans do speak that way, but it's also very stalized, and I do think of it as being kind of Pinteresque ??? (8:30) in that it has a real stylized rythm and tone that you can recognize from a mile away, and that the punctuation really matters, so I literally had the book here and I had my computer here, and I transcribed all of the dialog and put it in screenplay form, and looked at it and said, okay, is this a movie or not? And then I said yeah, I think it actually is. And the next three days I just put in all the action stuff and that was it. And it was easy to, when I met DD finally in ???? (9:10) and he had read the script by that time, I hadn't had any direct contact with him at that point, and he said, 'I was really interested to see, how you were gonna handle the Beno's journal thing.' Because Beno writes in the book a journal, a very detailed journal and you see it very soon in the novel, and he, for one thing says, that 'Eric Packer's body's lying at my feet' line, and he said that 'I was interested to see that you handled it by leaving it out'. And I said, well sure, cause I can't do that in cinema, and my experience, now having a doubt of quite a few things, is to, the rule of thumb is accept, that there are certain things that you can't do in movies that you can easily do in novels, and vice versa. And so the things that didn't work, or I couldn't make work, I just left out. And I thought that what was left, and so, what I say is, I don't give you Beno's journal, but I do give you Paul. I give you Paul's face and his voice and his eyes and his movement, and I figured that's my credit to fold-swap??? (10:16). I give you that instead. That's the cinematic way of giving you Beno without the journal. Other little changes in the book, the DD character played by Juliette Binoche, all of the happens in her apartement in the book, in a posh?? NY apartement, and I thought no, that's gonna be boring I'd really like them to do that in the limo. Especially since I was feeling that we were gonna see the movie from Eric's point of view pretty much. So when he was in the limo we've been in the limo, I just felt it more interesting. And finally, oh yeah, there was an orgy scene, the idea was that there is a reconciliation between Eric and Elise on the streets of NY where a movie orgy scene has been filmed, this is a novel of course, and there were a 150 naked people lying around on the streets of NY with no police, or anything, and he and Elise sort of take their clothes off and lie down together and have this reprochmaa??????? on the streets of NY and I thought okay, so that's not gonna work. I really thought that it was, if you're just reading the book, that this is a fantasy of Eric's, fantasy of reconciliation and his relationship with his wife really is over, and he just, this is really just in his head, and as a result it just wouldn't work on screen, so I left it out.

Q5: Nos, gratulálok hozzá. David, (nevetnek) Gratuláció, hogy végigolvastad a forgatókönyvet.
EH: Nehéz volt.
Q: Az biztos. David, 6 nap alatt írtad meg a forgatókönyvet, elmondanád, hogy mi volt az, ami megfogott DD könyvében, és milyen változtatásokat csináltál az alatt a hat nap alatt?
DC: Nos, nem tudom, látták önök a filmet, nem látták? Mert nem szeretnék arról beszélni, hogy mi került, mi nem került bele, ha még nem látták. Nos, a párbeszéd, és a gerince az, amire azt mondtam, hogy ez tipikus DD párbeszéd, ami valószerű, mert az amerikaiak tényleg beszélnek így, ugyanakkor nagyon stilizált, úgy gondolom, kissé ostoba, Pinteresque-féle (Pinteresque angol drámaíró volt, gondolom az ő stílusa volt ilyen), abban az értelemben, hogy valószerű ritmusa és tónusa van a szövegnek amit már kilométerekről fel lehet ismerni, és hogy a hangsúlyozás nagyon fontos, szóval szó szerint a könyv az egyik kezemben volt, a másik oldalamon meg ott volt a számítógép és átírtam az összes párbeszédet, átraktam forgatókönyv formába, ránéztem, és azt kérdeztem magamtól, oké, akkor ez most működik filmként, vagy sem? Aztán azt mondtam magamnak, hogy igen. A következő három napban beleraktam a cselekményeket, és ennyi. És az is könnyű volt, és amikor végre találkoztam DD-val valahol, amit nem értettem, aki addigra már elolvasta a forgatókönyvet, és akivel addig nem volt semmilyen közvetlen kapcsolatom, azt mondta, 'Nagyon kíváncsi voltam, hogyan fogsz bánni Beno naplójával.' Mert a könyvben Beno egy naplót vezet, egy nagyon részletes naplót, amit már a könyv elején megismerünk, és ő, többek között azt írja, 'Itt fekszik Eric Packer teste a lábaim előtt', és azt mondta (DD), 'Érdekelt, hogy úgy oldottad meg a dolgot, hogy kihagytad'. Mire én azt mondtam, hogy igen, mert a moziban ezt nem lehet megcsinálni. És a tapasztalataim alapján, most már van egy-két dolog amiben kételkedem, de a lényeg, hogy vannak olyan dolgok, amik működnek a regényben de filmen nem, és ugyanez visszafele is érvényes. Így azok a dolgok, amik nem működtek, vagy amiket én nem tudtam működtetni, azok kimaradtak. Így nem mutatom be Beno naplóját, ugyanakkor odaadom Paul-t. Megmutatom Paul arcát, hangját, szemét, mozgását, ez volt az én ??????. Azt adom napló helyett. Ez a filmes módja, hogy bemutassam Benot napló nélkül. Egyéb kisebb változtatások, a DD karakter, akit Juliette Binoche játszik, az mind a nő lakásában, egy New York-i, flancos?? lakásban, de én úgy gondoltam, hogy az unalmas lenne, csinálják inkább a limóban. Főleg, hogy szinte az egész filmet Eric szemszögéből látjuk. Így amikor ő a limóban volt, mi is ott voltunk, és így érdekesebbnek találtam. És végül, oh igen, volt egy orgia jelenet, az ötlet az volt, hogy Eric és Elise kibéküljenek, és egy nagy orgia jelenet volt NY utcáin forgatva, és persze ez egy regény, szóval volt vagy 150 meztelen ember NY utcáin, mindenféle rendőrség és ilyenek nélkül, és Eric és Elise leveszik a ruháikat és csatlakoznak, de úgy gondoltam, hogy ez nem fog működni. Olvasva a könyvet egyébként is úgy gondoltam, hogy ez inkább Eric fantáziája, fantázia békülésről, és a feleségével való kapcsolatról, aminek tényleg vége, és az egész csak a fejében volt, és nem működött volna a képrenyőn, így kihagytam.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése