Költözés

A blogger új irányelvei miatt, ha netán bezárják a blogot - ami elképzelhető egyik-másik videó, ileltve kép miatt, a blogot átköltöztettem a wordpressre
https://twmmyforditasai.wordpress.com/
címre.

2013. május 27., hétfő

Első Rob mára transcript és fordítás


Felét elnyelte, felét nem lehetett érteni, vagy a vágás miatt, vagy a z egyéb zaj miatt. De Tadam.... itt van

--- this phenomenon is British sensation, Robert Pattinson. From Billboard to magazine covers these days you can't go anywhere withouth seeing his face. He began his career at the age of 15 and soon after landed his first big role in another blockbuster franchise Harry Potter. But, it was his performance as EC, the brooding vampire in Twilight that has made him an international heartthrob. He's marked by adorable fans wherever he goes.

Ez a jelenség a brit szenzáció, Robert Pattinson. A billboardtól kezdve különféle magazinok címlapján át mindenhol látni lehet az arcát. A karrierje 15 évesen kezdődött, amikor első nagyobb szerepét a nagy sikerű Harry Potter sorozatban játszotta. De a Twilight-beli szerepe, a borongós Edward Cullen hozta meg neki a és tette nemzetközi szívtipróvá. Mindenhol rajongók hada veszi körül.

I: Have you noticed them around? Lurking, the fans?
RP: Sometimes, sometimes, I mean, in like Paris yesterday, there were a few. But I mean, it's nice, the only time it people think it gets scary with fans, is when they're just so many of them. And it does turn into like a kind of hysteria.
I: It's like zooloo. They're just coming from the mountains
RP: I love that scene
RP: I don't walk around with my shirt off all the time, like a little dork
I: Somewhere they printed photos of a toilet you used.
RP: Oh really?
I: Really. Nice toilet as well, clean bowl to sit down, I was very impressed.

RP: That's the thing, people read and I'm so ignorant, I just think, 'Oh I don't read this stuff, I'm not the one who reads it' and it takes quite a while to. I don't think even has --- that anyone has to read it??????. And so like sometimes you get frustrated about things, but like you know, it's
RP: I also had a ---- in NY as well, which was one of the exciting one of my mother
I: Oh my gush, did your mum call you?
RP: Yeah. And also I was like so, I 've been working so much my mum calls me up so much, but like I didn't answer my phone, and one of the security guy from the film came, and like ran into my room and I was like what are you doing?

I: Észrevetted őket? A rejtőzdökő rajongókat?
RP: Néha, néha igen, tegnap például Párizsban, voltak egypáran. De semmi baj ezzel, a rajongók szerintem csak azért ijesztőek, mert nagyon sokan vannak. És néha átfordul hisztériába az egész.
I: Olyan mint a zooloo. A hegyekből jönnek.
RP: Imádom azt a jelenetet.
RP: Nem én császkálok póló nélkül, mint egy fasz.
I: Valahol nyomtattak képeket egy wc-ről, amit használtál.
RP: Tényleg?
I: Tényleg. De egy rendes, tiszta wc volt.

RP: Ez az, az emberek egy csomó dolgot olvasnak, én nem foglalkozok vele, 'Oh én nem olvasom ezt el, nem én vagyok az, aki ezt olvassa', de aztán eltart egy darabig. Nem hinném, hogy bárki is olvassa. És néha vannak frusztráló dolgok
RP: Legutóbb New Yorkban, anyummal kapcsolatban
I: Oh a mindenit, felhívtad az anyukádat?
RP: Igen. És pont akkor volt, hogy nagyon sokat dolgoztam, és anyum sokszor felhív, de valamiért nem vettem fel a telefont, és végül az egyik biztonsági őr jött oda, vagyis szinte futott a szobámba, és meg kérdeztem, hogy most mi van?

I: Welcome to Twilight day on T... Great to see you sir.
RP: I didn't know there was a Twilight day.
I: You better believe, it is all day long.

I: Üdv a Twilight napon a T...-n. Jó önt látni, uram.
RP: Nem is tudtam, hogy Twilight nap van.
I: De bizony, egész nap.

RP: Try driving a fancy car. It's like secure about something???
RP: And it's wealthier.
RP: Do you only get all the s?? character
RP: I got scary, obsessed fans I guess.
I: Pyjamas were … suit him
RP::::::
I: Last text message you received from a family member
RP: Why aren't you calling me?

RP: Egy pöpec autó. Biztosítva van ez? (vagy vmi ilyesmi)
RP: Tehetősebb.
RP: Te csak a …. szerepeket kapod?
RP: Ijesztő és megszállott rajongóim vannak gondolom.
I: Pizsama hmmm.
I: A legutóbbi üzenet amit egy családtagtól kaptál?
RP: Miért nem hívsz fel?

I: We are on the red carpet now with really what's become one of the biggest stars of the year, Robert Pattinson, the star of Twilight, who will also be in the sequel, who I also understand might be taking the stage tonight.
RP: Yeah, I am, yes. All correct, all correct.
I: One of the few secrets that leaked out, that people are glad to know you'll be there.
RP: I know, I don't know why I was the only one. I was quite, I don't know if it a good thing or a bad thing. Being the only one what was leaked.
I: You have a lot of young fans, don't you now, since Twilight's come out, what is that reaction been, when these 16-17-18 year old people come up to you to say you're awesome.
RP: I mean, I think I have the same reaction as anyone, it's just completely baffling, I mean, you know, it's such a change of my life since last year. Really, it's weird.
I: You would like people to know that you are an actor, and you play many different roles, in fact, you have a movie coming out very soon.
RP: Yeah, I have a film called Little ashes, which is of Salvador Dali and Lorka. It's premier is in may, may 8th I think.
I: Will you be taking the stage with anyone we might know?
RP: It's with Amanda Seyfried.
I: All right, RP thank you so much.

I: Itt vagyunk a vörös szőnyegen Robert Pattinsonnal, aki az egyik legnagyobb sztárja az évnek, a Twilight-ból, aki benne lesz majd a folytatásban is, és ha minden igaz, ma este a színpadon is szerepelni fog.
RP: Igen, mind igaz.
I: Volt egypár titok, ami kiszivárgott, hogy az emberek örülnek annak, hogy itt vagy.
RP: Igen, nem tudom, miért én voltam az egyetlen. Nem tudom, hogy ez jó-e vagy sem. Az egyetlen, aki kiszivárgott.
I: Sok fiatal rajongód van, mióta a Twilight kijött, milyen reakciók érnek, milyen az, amikor 16-17-18 évesek odamennek hozzád és azt mondják, hogy milyen szuper is vagy.
RP: Szerintem ugyanolyan, mint bárkinek, akivel ez történik, elképesztő dolog, nagy változás ez az elmúlt év óta. Nagyon furcsa.
I: Szeretnéd, ha az emberek belátnák, hogy színész vagy, sok másik szerepet is játszol, sőt, van is egy új filmed.
RP: Igen, a Little Ashes, ami Salvador Dali és Lorka életéről szól. Ha jól emlékszem május 8-án jön majd ki.
I: Lesz veled valaki a színpadon, akit esetleg ismerünk?
RP: Amanda Seyfried.
I: Oké, nagyon köszönöm.


RP: So quickly, I had 5 minutes
I: What was it, was it stolgy? Nostalgy??????????
RP: Eggs and bacon --- I was having every second of it.
I: I was gonna sit somewhere
RP: I was like doing an interview

RP: szóval csak gyorsan, csak 5 percem volt.
I:

I: Hy Robert, could you say hi to AU. Com? Vagy sem
RP: Hei, au.com.

I: Hy Robert, köszönnél az ausztrália.com-nak?
RP: Hei, au.com

Valamilyen cats – comiccon

DL: It's much different and it's young girls, and then also, in addition to young girls, their mothers, is that correct too?
RP: That's a very stange experience having around clapping in the darkness, when you kind of you can't tell who is that. Yeah, there are some mothers, and there's also, in addition to that there are a couple more guys in the sequel. There was a guy of kind of, maybe, 230 pound guy, who was at the premier, kind of, spanic looking, and he was asking me to bite him as well. So I did, and the surprising thing was that I kinda liked it, and I've been out to dinner with him a couple of times.

DL: Nagyon más, és vannak a fiatal lányok, de nemcsak a lányok, hanem az anyukájuk is, igaz ez?
RP: Ez így nagyon furcsa, hogy a sötétben tapsolnak, így nem lehet megmondani, hogy ki volt az. Igen, van néhány anyuka is, plusz, van néhány srác is. Nemrég a premieren volt egy olyan 230 fontos, (nagydarab) spanyolszerű fickó, és ő is azt kérte, hogy harapjam meg. Meg is tettem, és meglepett mennyire jó volt, azóta már vacsorázni is voltunk párszor.

I: One last thing, as I spoke to Taylor earlier, and obviously there's a human, vampire, werewolf triangle at the heart of the new film. Taylor told me werewolves are awesome pretty much and vampires paste----- rubbish men. Now I'm gonna give you the chance to get back on him. We're gonna say it to him. Tell me that vampires are sort of freaking awesome.
RP: At least I don't have get around wearing

I: Az utolsó dolog, beszéltem Taylorral korábban, és persze az új film középpontjában egy ember, vámpír, vérfarkas háromszög van. Taylor azt mondta, hogy a vérfarkasok igen szuper lények, míg a vámpírok csak ---- szemét alakok. Most adok neked egy lehetőséget, hogy visszavágj, és majd el is mondjuk neki. Mondd, hogy a vámpírok nagyon faszák.
RP: Legalább nekem nem kell egy ….. szaladgálnom.

Ellen: … we're back with RP. So this is huge, you have a doll. Did you know that?
RP: I did, I was shown it yesterday. Oh no, I haven't seen that one, I haven't realised it's with a stand, a little bit awkward.
E: And look, you're wearing the Ellen underwear.

Ellen: újra itt vagyunk RP-al. Ez óriási, most már babád is van, Tudtad?
RP: Igen, tegnap mutatták meg. Oh nem, nem ezt láttam, vagyis igen, nem tudtam, hogy talpuk is van, egy kicsit kínos.
E. És nézd, az Ellen alsó van rajta.

RP: You know, when you are 23, you're a complete idiot, you're just a slag, you should never who you are, and that's a good thing about doing acting as a job is that it's your job to kind of try and mime parts of your character that you don't know, or other people don't know about me. People always have the ability to surprise themselves I think, and if you're not surprising yourself in life, then you might as well DIE!

RP: Tudod, amikor az ember 23 éves, akkor teljesen idióta, csak egy balfék, nem szabadna tudnod, hogy ki vagy, és ez egy jó dolog a színészkedésben, mert a feladatod az, hogy próbáld mímelni a karakteredet, olyan dolgokat, amiket te, és senki más sem tud rólad. Az emberek mindig is meg tudták lepni magukat, és ha nem leped meg magad az életben, akkor annyi erővel meg is halhatsz.

I: --- to ask you questions, for you to answer in the style of Taylor, who plays Jacob. You play a ------- werewolf, give us you top tip for menacing growl.
RP: My menacing growl would be like
I: playing against Britains biggest heartthrob, and he answered in the style of you and he said
RP: oh well, you know, it was really intimidating, it was really difficult for me, because, you know, I'd never be able to compete on a same level, and he just kind of surpasses me in every
aspect

I: kérdéseket kell feltennem, amikre úgy kell válaszolnod, mintha Taylor lennél, aki Jacob-ot játssza. Te vagy a vérfarkas, mutasd meg, milyen a legfenyegetőbb morgásod.
RP: A legfenyegetőbb morgásom ilyen lenne (morog)
I: a britek egyik legnagyobb kedvencével játszol, és a te stílusodban válaszolt, és ezt mondta
RP: oh nos, tudod, nagyon megfélemlítő volt, nagyon nehéz volt számomra, mert soha nem tudnék vele azonos szinten küzdeni, és egyszerűen minden tekintetben túlszárnyal.

RP: I look a bit like him.
RP: Valamennyire hasonlítok rá.

I: It's like hysterical. I'd like to give you an award. I don't know what it is. Like a wave, or something. You're a proud winner of that.
RP: Thank you very much. It doesn't say promking??? on it.
I: Genuinely we lost that somewhere.
RP: What does that mean, where do I, I didn't even know people had proms in England.
I: Yeah, this is the deal now. Promise.
RP: That's a disgrace, that's just copying??? people. Thanks very much for those, whose listening on Switch. I'm very bad at being promking, I will try to rule prominently????.

I: Hisztérikus. Szeretnék adni neked egy díjat. Nem tudom mi az. Olyan, mint egy hullám, vagy valami. Te vagy a büszke nyertese.
RP: Köszönöm szépen. Nincs rajta, hogy én lennék a bálkirály.
I: Őszintén hiszem, hogy azt valahol elvesztettük.
RP: Mit jelent ez, hová mehetez ezzel, nem is tudtam, hogy Angliában vannak bálok.
I: Igen, manapság nagy dolog.
RP: Ez kész szégyen, csak másolása a többieknek. Nagyon köszönöm azoknak, akik a Switch-et hallgatják. Nem vagyok egy nagy bálozó, de majd megpróbálok kimagaslóan uralkodni.

RP: That's just a mouse, it's rubbish.
RP: Ez csak egy egér volt, szar volt.


Köszönjük Pattinak

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése