Költözés

A blogger új irányelvei miatt, ha netán bezárják a blogot - ami elképzelhető egyik-másik videó, ileltve kép miatt, a blogot átköltöztettem a wordpressre
https://twmmyforditasai.wordpress.com/
címre.

2014. június 25., szerda

Na, mi a helyzet?
JS: What’s the deal with Robert Pattinson? Is the Twilight heartthrob a real actor who’s here to stay? After seeing David Michod’s slow burn thriller The Rover on Thursday night I have to say so. Before the Rover I’d actually only seen two Pattinson picks, Water for Elephants and Cosmopolis. I actually happened to really enjoy Water for Elephants, which was a fairly difficult role for Rob to pull off, although I did not care for Cosmopolis and I made it a point to skip his indies like Little Ashes and Remember Me and Bel Ami. My point is I don’t really have a strong opinion either way regarding Rob’s acting abilities, until last night that is.

Mi a helyzet Robert Pattinsonnal? A Twilight szívtiprója mégicsak egy igazi színész, aki maradni fog? Miután csütörtök este láttam David Michod lassan égő thrillerét, a Rovert, azt kell mondanom, hogy igen. A Rover előtt csak két filmben láttam Pattinsont, a Water for Elephants-ban és a Cosmopolisban. A Water for Elephants-ot élveztem, ami egy elég nehéz szerep volt Rob számára, és bár nem nagyon érdekelt a Cosmopolis, az indie filmjeit, mint a Little Ashes, a Remember Me és a Bel Ami, szándékosan kihagytam. Tehát amit ezzel mondani akarok az az, hogy nincs igazán erős véleményem Rob színészkedési képességeiről, legalábbis tegnap estig nem volt.

So I was very impressed with Mr Pattinson in The Rover, if you like me, you hadn’t seen him in the Twilight movies, you’d never know that he was a big movie star watching him in this movie. He just totally stripes away his vanity, he embraces his dimwitted character’s facial takes (ticks) and you can actually see him kind of struggle to find the words to properly express himself to his travelling companion, played by Guy Pearce, who’s playing a man of few words himself.

Szóval nagyon lenyűgözött Mr Pattinson a Roverben, ha te is olyan vagy mint én, és nem láttad a Twilight filmeket, akkor soha nem tudnád, hogy egy nagy filmsztár, ennek a filmnek az alapján. Teljesen megszabadulva a hiúságától, magába fogadja a féleszű karakterének az arckifejezéseit, és ténylegesen látni lehet, ahogy küzd a megfelelő szavak megtalálásáért, amiket az utazótársának mond, akit Guy Pearce játszik, bár ő maga nem sokat beszél.

Handsome plays Rey, who’s a bit of a broken kid, he’s a lost soul and his own flesh and blood has left him to die in the middle of the dusty Australian streets. In some ways Pattinson in The Rover reminded me of Brad Pitt in 12 Monkeys. Not that the characters are very similar, cause they couldn’t be more different, but just in terms in the sort of role that these hunky actors decided to choose. Make no mistake, The Rover is definitely Guy Pearce’s movie. You know, Pattinson’s name is gonna come up first in the headlines, but Pearce is the one calling the shots here, he’s running the show even if Pattinson’s character likes to think that he is in control.

Jóképű játssza Rey-t, aki egy megtört gyerek, egy elveszett lélek, a saját vére otthagyja a poros ausztrál utcákon meghalni. Bizonyos módon Pattinson a Roverben emlékeztetett Brad Pitt játékára a 12 majomban. Nem azért, mert a szerepek hasonlítanak, mert egyáltalán nem, hanem ezeknek a klassz színészek választásai miatt. Ne essünk tévedésbe, a Rover mindenképpen Guy Pearce filmje. Bár Pattinson neve fog szerepelni a címekben, Pearce a főszereplő, ő viszi a filmet, még akkor is, ha Pattinson karaktere szereti azt hinni, hogy ő irányít.

But as good as Guy Pearce is and he’s always excellent, it was Pattinson, who I left the theatre talking about, this is the young actor who is fully aware of his public perception, who’s eager to not let the Twilight series define him as an actor. He has greater ambitions then just being a pin-up poster boy and a matiné idol. Pattinson is not the sort of leading man that agencies build a lot of high profile packages around, he’s name does not get battered around for every single blockbuster the way that I hear Tom Hardy of Michael Fassbender.

De bármilyen jó legyen is Guy Pearce, és ő mindig kiváló, Pattinson volt az, akiről beszéltem amikor kifelé mentem a moziból, ő az a fiatal színész, aki teljesen tisztában van a közönség róla való felfogásáról (véleményéről), aki nem a Twilightot akarja annak a filmnek, ami meghatározza mint színész. Nagyobb ambíciói vannak, mint hogy csak egy poszerfiú, vagy matiné sztár legyen. Pattinson nem az a fajta főszereplő, akinek a nevét az ügynökök a nagy költségvetésű filmekhez tennék, nem hallom a nevét minden egyes blockbuster mellett, nem úgy mint Tom Hardy, vagy Michael Fassbender nevét.

Since retiring the role of Edward Cullen, Pattinson has made it a point to work with indie authors, such as David Cronenberg, twice, Werner Herzog and Tom C (nem tudom ki ő) and now David Michod, who’s Animal Kingdom made a splash back in 2010. Pattinson is also preparing to work with Olivier           Assayas in Idol’s eye, which is going to appear with Robert de Niro as well as James Gray in the Lost City of Z, which also stars Benedict Cumberbatch. These are not projects that are gonna make Robert Pattinson the next A-list superstar who is in all the Marvel movies or whatever, and I don’t think that’s what he really wants at this point, probably because he’s already been in that position.

Miután visszavonult Edward Cullen szerepétől, Pattinson célja az volt, hogy olyan indie rendezőkkel dolgozzon mint David Cronenberg, kétszer is, Werner Herzog és Tom C (nem tudom ki ő), illetve most David Michod, akinek az Animal Kingdom-ja nagy siker volt 2010-ben. Pattinson továbbá dolgozni fog Olivier Assayas-szal az Idol’s Eye című filmben, Robert De Niro mellett, és James Grey-el a Lost City of Z filmben Benedict Cumberbatch oldalán. Ezek a filmek nem fogják Pattinsont az A-listás szupersztárok mellé emelni, akik minden Marvel filmben ott vannak, és szerintem nem is akarja ezt, talán azért, mert már volt ott.

What I was last night was an artist surrendering himself to his craft, trusting his collaborators, acting without a safety net or visual effects. I’ve always seen Robert Pattinson as more of a celebrity than anything, but last night I saw him as a real actor for the first time. And as I was leaving The Rover’s afterparty at the debut hotel in Westwood I ran into him. He’d actually changed out of his sparkling blue suit and he put on a much more comfortable black hoodie, and he was roving around the room, actually talking to people rather then just sitting in some roped off VIP area like an untouchable you know, superstar. So anyways, I decided to introduce myself, I looked him square in the eye, I told him that he really impressed me and it was an eye opening performance from my point of view. He thanked me, we shook hands, I wished him luck on his journey, and from what I can tell, he doesn’t really need it. He’s already got his career figured out. So let’s just hope that Hollywood accomodates him and doesn’t try to turn him into something that he’s not.

Amit tegnap este láttam az egy művész volt aki megadta magát a művészetnek, bízva a kollégáiban, és aki biztosító kötél és képi effektek (jajj, hogy hívják ezeket???) nélkül színészkedett. Én mindig is inkább mint egy hírességre, úgy tekintettem Robert Pattinsonra, de tegnap este először láttam mint egy igazi színész. És ahogy épp elhagyni készültem a Rover utáni partit, találkoztam vele. A kék öltönyét egy kényelmesebb fekete pulcsira cserélte és beszélgetett az emberekkel ahelyett, hogy elvonult volna egy elhagyatott VIP szobába, mint egy érinthetetlen szupersztár. Szóval úgy döntöttem, hogy bemutatkozom, egyenesen a szemébe néztem és elmondtam neki, mennyire lenyűgözött az alakítása, hogy számomra ez felnyitotta a szemeimet. Megköszönte és kezet fogtunk, majd sok sikert kívántam neki a továbbiakhoz, bár szerintem nem lesz sok szüksége rá. Már kitalálta a karrierjét. Szóval csak reméljük, hogy Hollywood elszállásolja és nem fogja majd olyanná változtatni, ami nem.

This has been What’s the deal? with Jeff Snider, you can follow me on twitter at attheinsider, thanks for reading the wrap.com.


Ez a ’Mi a helyzet’ volt Jeff Sniderrel, követhettek a twitteren a attheinsider-en, köszönjük, hogy a wrap.com-ot olvassátok.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése