Költözés

A blogger új irányelvei miatt, ha netán bezárják a blogot - ami elképzelhető egyik-másik videó, ileltve kép miatt, a blogot átköltöztettem a wordpressre
https://twmmyforditasai.wordpress.com/
címre.

2012. március 8., csütörtök

És két magánszemély homlokegyenest különböző véleménye
As some of you may already know, yesterday it was the release of "Bel Ami" in Belgium. I live in France, but I had the opportunity to have a little trip to Belgium to see the movie. (Thanks to A & C from LeRPattzClub)

First, I was a bit surprised by the few people in the theater. Seven people, it's really few for a first day.

The movie isn't the best movie of the year, but it's a really good movie. Rob has perfectly understood who Georges is. He has succeeded in defining his character and making a totally credible Georges DuRoy. He managed to bring out the sadism of his character and his incapacity to love someone. He loves being loved and sometimes he is totally full of himself. On the other hand, he seemed much less credible when he needed to stay impassive and without any reactions. On the opposite, he succeeded in bringing out the violence, the hatred and the anger of his character. I had the impression he was enraged towards the rich, even if he dreamed to be like them. He breaks through the screen with his look and his face when he tries to seduce the women. In my opinion, he managed to give life to Georges DuRoy brilliantly.

Concerning the others actors, I found them perfect in their roles. Madeleine sometimes shows some fragility, without accepting to be controlled by men. Clotilde is really touching in her role; I had the impression to see a teenager who was living her first love. She loves Georges, she forgives him everything and she'll try to make him open his eyes on what he has become until the end. Virginie is impressive as a woman totally under the spell of Georges, at the point of being almost obsessed by him. Each actor brings its touch to the character and to the movie and it's precisely what makes this movie a success.

The only downside, there are many scenes missing from the book which for me had their place in the movie (for example, Madeleine and Georges's honeymoon at his parent's house) and some relationships between the characters are very different (Georges is close to Mr Rousset in the book while, in the movie, we have the clear impression they don't really appreciate each other.)

So, for me, this movie is really successfull but not enough to deserve an Oscar. 
 If I should give it a note ? 15/20.
 rpattzkstewtwilightaddict

---

Ahogy néhányan talán tudjátok, tegnap mutatták be a Bel Ami-t Belgiumban. Én Franciaországban lakom, de lehetőségem nyílt egy kis látogatásra Belgiumba, hogy megnézzem a filmet. (Köszönöm A & C-nek a LeRPattzClub-ból.)

Először meglepett, hogy miért vannak olyan kevesen a moziban. Hét néző, ez igazán kevés egy bemutató napján.

Nem ez az év legjobb filmje, de attól még egy jó film marad. Rob tökéletesen megértette, hogy Georges kicsoda. Sikerült definiálnia a szerepet és teljesen hiteles Georges DuRoy-t alakít. Sikerült kihoznia a szereplő szadizmusát és a szeretetre való képtelenségét. Szereti, ha őt szeretik, és néha teljesen eltelik magától. Másrészt viszont kevésbé hiteles, amikor ki kell zökkennie a passzivitásból és a reakció hiányából. Az volt a benyomásom, hogy gyűlölte a gazdagokat, még úgy is, hogy arról álmodott, hogy közéjük fog tartozni. A vásznon nagyon átüt a tekintete, amikor megpróbálja elcsábítani a nőket. Szerintem tökéletesen hívta életre Georges DuRoy-t.

Ami a többi színészt illeti, őket is tökéletesnek találtam. Madeleine néha nagyobb törékenységet mutat, anélkül, hogy elfogadná a férfiak felügyelő szerepét. Clotilde nagyon megérintett az alakításával, az az érzésem volt, hogy egy első szerelmét átélő tinédzsert látok. Szereti Georges-t, megbocsát neki mindent és megpróbálja rányitni a szemét arra, ami a végén fogja várni. Virginie nagyon meggyőző olyan nőként, aki teljesen Georges varázsa alá került, egész addig a fokozatig, amikor már teljesen elborítja a ragaszkodása. Minden színész beleviszi a maga jellegzetességét a szerepébe és a filmbe, és éppen ettől válik sikeressé.

Az egyetlen hátrány, hogy nagyon sok jelenet hiányzik a könyvből, amelyek számára szerintem helyet kellett volna biztosítani (például Madeleine és Georges nászútja a férfi szüleinél) és néhány kapcsolat a szereplők között megváltozott (Georges nagyon közel áll Mr. Rousset-hez a könyvben, míg a filmben az a benyomásunk, hogy egyáltalán nem tisztelik egymást).

Végül, szerintem ez a film nagyon jól sikerült, de talán nem annyira, hogy megérdemeljen egy Oscart. Ha jegyet kellene adnom neki? 15/20.

rpattzkstewtwilightaddict

(Ez kicsit túláradó, de nagyon jól látszik belőle, hogy francia ember írta. Az összes angolszász cikkben vagy bemutatják a történetet, vagy nem foglalkoznak vele, itt viszont a szerző magától értetődőnek veszi, hogy a néző _ismeri_ de Maupassant regényét. Éppen ezért jó a kritika, mert nem a nulláról indul a történet ismeretében. A ford.)


The movie was blah. Forgettable. Screenplay and direction were mediocre. All three leading actresses were good, I liked Uma’s performance most, she wasn’t natural, very theatrical, but good. Colm Meaney had a small role but was convincing. Rob was not. He looked bad. Like you said in one of the letters, he looked syphylissy, he looked dirty and greasy, he looked poor for the most part of the movie. When he finally became rich and was a part of high society, he still looked bad. Tired, huge under eye circles. I guess it was bad make up, but anyway, I was expecting our pretty boy to appear and he didn’t. Maybe they aged him on purpose, but he didn’t look older, he looked bad, tired.
I’m not a big fan of his acting (except when he’s Edward and he’s smiling and he’s pretty), I think he’s always the same, but this time it was even worse: most of the time he was “acting” with his lower part of the face, with his clenched jaw and lips and it was annoying. He was supposed to be angry or jealous.
Where’s the talent most of the fans are raving about? I can’t see it. The thrusting?  His buttcrack? Not sexy at all, with a dirty prostitute in an ugly room, annoying expression on his face.
There was a couple of scenes when I liked him, a couple of funny ones and some romantic parts, but definitely not dramatic ones.
I keep expecting him to surprise me and the world with an Oscar worthy performance, but I’m loosing faith. (to tell you the truth, I was expecting Remember Me to be the next Titanic, before I’ve seen the movie of course, and we know it didn’t happen)
I might see Bel Ami once again, to focus on other actors and the story, because this time all my attention was placed on Rob. I’m sure I will not buy the DVD.
So it’s come to this: I like him on TV, on award shows, doing interviews, I like him on most of the paparazzi photos  in RL, even when he’s wearing ugly clothes there’s something so  endearing about him, but I definitelly don’t like him in his movies. Can I still call myself a fan? Can I call myself Robsessed? Do I still have the right to read Letters to Rob?
Berlin, the city, was amazing. I spent every minute of the next two days walking around, sightseeing. There are reminders of its tragic post war history everywhere, a lot of sculptures, old and new, remembering the lives lost in recent history, apologizing.
I went there to see Rob and his movie and all I can think about now is the city.
Love, JellyBeanRainbow

---

A film gáz volt. Felejthető. A forgatókönyv és a rendezés középszerű. Mind a három női főszereplő jól játszott, nekem Uma alakítása tetszett a legjobban – nem volt természetes, ellenben nagyon túlzott volt, de jó. Colm Meaney kapott egy rövidke, de meggyőző szerepet. Rob azonban nem. Rosszul nézett ki. Ahogy valamelyik levélben írtátok is, szifiliszes feje volt, koszos, zsíros, és a film jelentős részében szegényes. Amikor végre gazdag lett és a felső tízezer tagja, akkor is rosszul nézett ki. Fáradtan, nagy karikákkal a szeme alatt. Szerintem a rossz smink tehetett róla, de nem idősebbnek tűnt, csak rosszabbnak, fáradtabbnak.
Nem vagyok nagy rajongója a játékának (kivéve, amikor ő Edward, és mosolyog és csinos), szerintem mindig ugyanolyan, de ezúttal mégis rosszabb volt: az idő nagyrészében az arca alsó részével „játszott”, összeszorított ajkakkal és állkapoccsal, ami idegesítő volt. Idegesnek vagy féltékenynek kellett volna lennie.
Hol van az a tehetség, amiről a rajongók annyit áradoznak? Én nem látom. A feszítése? A feneke? Egyáltalán nem szexi, egy koszos prostival egy ronda szobában, idegesítő arckifejezéssel.
Volt néhány jelenet, amiben tetszett, néhány vicces és néhány romantikus, de egyértelműen nem a drámaiak.
Mindig várom, hogy meglepjen engem és a világot egy Oscarra érdemes alakítással, de kezdem elveszteni a hitemet. (Az igazat megvallva azt reméltem, hogy a Remember Me lesz a következő Titanic, mielőtt láttam a filmet és tudjuk, hogy ez nem így történt.)
Lehet, hogy megnézem még egyszer a Bel Amit, hogy a többi szereplőre és a történetre jobban odafigyeljek, mert ezúttal minden figyelmem középpontjában Rob állt. A DVD-t viszont biztos nem veszem meg.
Ide jutottunk: szeretem a tévében, a díjátadókon, az interjúiban, szeretem az RL-en megjelent paparazzi fotókon, még akkor is, amikor ronda ruhákat visel, van benne valami megnyerő, de egyáltalán nem szeretem a filmjeiben. Nevezhetem magamat még rajongónak? Lehetek Robsessed? Olvashatom még a Levelek Robnak-ot?
Berlin, a város lenyűgözött. A bemutató utáni két napon minden egyes percben sétáltam, nézelődtem. Mindenhol vannak emlékeztetők a tragikus háború-utáni időszakra, sok a szobor, régiek és újak, amelyek a közelmúlt történelmére emlékeztetnek bocsánatkérően.
Azért mentem oda, hogy Robot lássam, de most csak a városra tudok gondolni.
Szeretettel, JellyBeanRainbow

(Ez nagyon érdekes kritika, mert őszinte. Az mindenesetre látszik, hogy a történettel marhára nincs képben: Robnak igenis koszosnak, szegénynek és csúnyának kell lennie az elején és redvás szobákban kell örömlányokkal hancúroznia. Mert a leszerelt légiósok ezt csinálják, és ezt már Rejtő is megírta pár tucat évvel később, mint de Maupassant, és kész. A ford.)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése