Költözés

A blogger új irányelvei miatt, ha netán bezárják a blogot - ami elképzelhető egyik-másik videó, ileltve kép miatt, a blogot átköltöztettem a wordpressre
https://twmmyforditasai.wordpress.com/
címre.

2014. július 19., szombat

EW riport a 2009-es Comic Con-on
I: My first question to you Chris is have you ever been here before?
CW: I’ve never been to Comic-Con before and I feel like this won’t be a regular Comic-Con experience
I: No.
CW: Since the Twilight fans are out in force, and I really, really what I wanna do is slip under the radar and kick out for about an hour at the end of the day, which is probably what I’m gonna do.
I: The problem is though you’re under the radar right now, before your panel. As soon as you have your panel you may not be anymore under the radar.
CW: Oh, but there’s a various plan, because they’re showing Twilight again this evening, I think it will suck up all the Twi fans and I’ll be able to kind of mingle and makes my fellow geeks undetected, hopefully.

I: Az első kérdés Chris az lenne, hogy voltál-e már itt?
CW: Még soha nem voltam Comic-Conon és úgy érzem,hogy ez nem lesz egy átlagos élmény
I: Nem.
CW: Mivel a Twilight rajongók igen sokan vannak, nagyon, nagyon szeretnék a radar alá kerülni egy olyan órára a nap vége felé, amit valószínűleg meg is fogok csinálni.
I: Az a probléma viszont, hogy most még a célpontban vagy, a panel előtt, de utána lehet, hogy amúgy sem lennél már a radaron.
CW: Oh, de van egy olyan terv, hogy megint lejátszák a Twilightot ma este, és szerintem az oda fogja vonzani a legtöbb Twi rajongót és akkor el tudok vegyülni, és a többi rajongó is nyugodtan lehet, remélhetőleg.

I: Both Kristen and Rob, you guys talked about in the press-conference how much you love New Moon and that’s your favourite book in the series. Can you tell us a little bit more why that’s the one that really does it for you?
KS: For me it was because it was the most challenging. Not that they’re ever at ease, the relationship is always sort of strange, it was just like sort of the lowest point in the series and also like at the end of that it’s absolutely the most hightened, I mean, the scene where we sort of forgive each other and get by, it happens within, I mean it happens in like 10 seconds, like no talk, you know, we don’t even need to talk about it. It was like the one that affected me the most.

I: Kristen és Rob, mindketten azt mondtátok a sajtótájékoztatón, hogy a New Moon a kedvenc részetek a sorozatban. Elmondanátok, hogy miért fogott ez meg a legjobban titeket?
KS: Számomra azért volt fontos, mert ez jelentette a legnagyobb kihívást. Nem mintha a többi könnyebb lett volna, mert a kapcsolatuk mindig is furcsa, de ez volt a sorozatban a legmélyebb pont és a végén a legemelkedettebb, amikor a végén megbocsátanak egymásnak, az olyan 10 másodpercen belül történik, még csak beszélniük sem kell róla. Ez a rész hatott meg a legjobban.

CW: I hadn’t read the book before the idea of doing the film came up. I just loved the cast and thought they’re a very talented young actors and when I read the book you can really see the kind of archetyple longing that is embodies. And having been broken up so many times in my life I felt like I could really identify with Bella.

CW: Nem olvastam a könyvet mielőtt szóba került, hogy elkészül a film. Imádtam a szereplőket, úgy gondoltam, hogy egy csoportnyi nagyon tehetséges színésszel lesz dolgom, aztán amikor elolvastam a könyvet, tényleg látni lehetett vágyakozást. És mivel elég sokszor szakítottam életemben, igazán azonosulni tudtam Bellával.

RP: My sort of opinion of the whole seires the relationship between Edward and Bella, I always saw as, you know, the thing which I was relating to, which I was trying to kind of draw from was, you know, when you’re a guy, you find yourself becoming, or being so in love with someone – what?  Shut up.
AG: Just looking at the TV
KS: .... you’re on a role, I think you should keep going.

RP: Az én véleményem az egész sorozatról és a kapcsolatról Edward és Bella között, én mindig úgy láttam, hogy, amihez igazán kapcsolódni tudtam, amiből próbáltam ihletet meríteni, tudod, amikor egy fiú vagy, aki épp szerelembe esik, vagy ennyire szerelmes valakibe – mi van?  Pofa be.
AG: Csak a tévét nézzük.
KS: .... szerintem csak folytasd.

I: You had two big issues to deal with, you had one Jacob transforming into a werewolf, was that a challenge to tackle?
CW: Hard for Taylor, really hard for Taylor to become a werewolf, so we eventually had to resort to computer effects. No I mean, the challenge with that is to get a special effect that isn’t cheesey and that’s elegantly done and --- with studios. ---- being a legend in the effects community is handling and doing a beautiful job.

I: Két nagy dologgal kellett megküzdened, az egyik az volt, hogy Jacob vérfarkassá változott, nehéz volt azt összehozni?
CW: Taylornak nehéz volt, az ő számára nehéz volt vérfarkassá válni, szóval végül maradtunk a számítógépes változatnál. De nem, ami kihívás volt ebben az az volt, hogy olyan farkast hozzunk össze ami nem nyálas, viszont elegánsan megoldott. ---- egy legenda az effektek világában és gyönyörű munkát végzett.

I: And Taylor you had a lot of work to do on this movie. You had to bulk up real big, but you also had to do a lot of stunts and things like that.
TL: Yeah, yeah, it was a lot of fun. I actually, I almos had to do all of my own stunts.
I: You tried, right?
TL: Mm-hmm. Which was fun. I got to do all of the dirt-biking, there was so much of that. Just kidding. No, but yeah, I got to like practice dirt-bike riding and do that, I got to do a few other things.
KS: He, like had to pull himself into a window. It was really impressive.
TL: Yeah, it was fun.
I: Yeah?
TL: Yeah, yeah.
KS: It was insane. It was something actually I should have done.

I: És Taylor, sokat kellett dolgoznod ezen a filmen. Igazán fel kellett pumpálnod magad, de egy csomó kaszkadőri munkát is meg kellett csinálnod.
TL: Igen, jó móka volt. Tulajdonképpen szinte az összes kaszladőri részt én csináltam.
I: Próbáltad, mi?
TL: Mm-hmm. Ami jó móka volt. Én csináltam az összes cross-motorozást. Olyan sok volt abból. Nem, csak viccelek. De egyébként tényleg gyakorolhattam a motorozást, meg még pár dolgot.
KS: Egyszer be kellett húzni magát egy ablakon. Nagyon lenyűgöző volt.
TL: Igen, jó móka volt.
I: Tényleg?
TL: Igen, igen.
KS: Őrületes volt. Mintha inkább nekem kellett volna az csinálnom.

RP: You find yourself like in love with someone or something and you know, it becomes you start to see too much of yourself, you become aware of yourself of SHUT UP! God!
KS: I’m sorry.
RP: Yeah, and starts to, God I can’t concentrate anymore. You get so obsessed with you thinkink you’re not good enough cause you think the other, you keep elevating the other person
KS: Neither of them think they’re worthy.
RP: But Bella is the one who can like handle stuff and Edward is just an idiot and New Moon is like, it’s the only time where he, in Twilight he can think in his absolute HAHHHHH this is why I never, whenever anyone asks about if we have chemistry in the cast, you know, it’s like complete animosity.
I: Yeah, right.

RP: Szóval szerelembe estél valakivel vagy valamivel és az egész azzá alakul, hogy túl sokat látsz magadból, észre veszed saját magad POFA BE! Istenem!
KS: Sajnálom.
RP: Igen, és elkezd, már nem tudok koncentrálni. Megszállotjá válasz annak, hogy azt gondolod, hogy nem vagy elég jó, mert a másik, a másikat állandóan az egekbe emeled
KS: Egyikük sem hiszi, hogy megérdemli a másikat.
RP: De Bella az, aki kezelni tudja a dolgokat, Edward pedig egy idióta, és a New Moon az egyetlen olyan, ahol, mert a Twilightban azt gondolja, hogy ő az abszolút HAHHHHH ezért van az hogy soha, akármikor azt kérdezik, hogy van-e valamilyen vonzerő a stábban, az egész csak gyűlölet.
I: Igen, hogyne.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése