Költözés

A blogger új irányelvei miatt, ha netán bezárják a blogot - ami elképzelhető egyik-másik videó, ileltve kép miatt, a blogot átköltöztettem a wordpressre
https://twmmyforditasai.wordpress.com/
címre.

2014. július 26., szombat

Twilight panel a 2008-as Comic Con-onPanel Host: All right guys, so… just an announcement. Please, please, PLEASE stay seated during the duration of the panel. Please, please, please stay seated and we will give you some Q and As. So! Next up, it’s the first movie based on the best-selling book series, Twilight. Ladies and gentlemen we have a really big panel for you today, so – let’s get it started, shall we? First up, he plays Bella’s family friend, Jacob, in the movie – please welcome Taylor Lautner. Next up are the three actors who are portraying the bad vampires in the film, Edi Gathegi… Rachelle Lefevre… and Cam Gigandet. Next up are our two leads, Kristen Stewart… and Robert Pattinson. Ladies and gentlemen, give it up for the creator and author of the beloved series, Stephanie Meyer! And the film’s director, who is bringing the visionary novel to life, Catherine Hardwicke.

PH: Rendben srácok, szóval akkor... csak egy bejelentés. Kérek, kérek, KÉREK mindenkit, hogy maradjatok ülve a fórum alatt. Kérlek maradjatok ülve és akkor adunk nektek egy kis kérdezz-feleleket. Tehát! Következzék a nagysikerű könyvsorozat, a Twilight alapján készült első film. Hölgyeim és Uraim, egy igazán nagy műsort adunk itt nektek, szóval – kezdjünk is, rendben? Először is, ő játsza Bella családi barátját, Jacobot a filmben – köszöntsétek Taylor Lautnert. Őt követi az a három színész akik a gonosz vámpírokat játszák, Edi Gathegi... Rachelle Lefevre... és Cam Gigandet. Utána a két főszereplőnk, Kristen Stewart... és Robert Pattinson. Hölgyeim és Uraim, köszöntsétek az alkotóját és íróját a szeretett sorozatnak, Stephenie Meyert! És a film rendezőjét, aki életre kelti a képzeletbeli regényt, Catherine Hardwicke.

Hi guys! Thanks for coming out! I think there’s a little bit of interest, huh? So, I’m gonna throw, uh, I’m gonna throw my first question out to Stephanie and Catherine. Catherine’s a fellow…(mumbles and gestures to Catherine)…influence… So, obviously, there’s a ton of Twilight fans out there and here today so I’d like the two of you to talk about the responsibility you feel of bringing the novel to life, I mean, Stephanie, you’re obviously not the film maker but, you know, this is your book, talk a little bit about that and, Catherine, you could talk about converting it to film.
Catherine: Um, well, when I read Stephanie’s book I fell in love with it like you guys did. So, I just wanted to see it come to the screen, I wanted to see Edward and Bella breathing, living, you know, and I – we just tried to do the best we could, you know.
Stephanie: There is that pressure, of course, because all of you screaming people want to see the right movie. And I sort of learned my lesson early in, you know, I saw some bad scripts, um, so I was careful about it the second time around and we got the right company, we go the right cast and I think it’s good and you guys are going to love it.

Kérdés: Hello mindenki! Köszönjük, hogy eljöttetek! Mintha lenne némi érdeklődés, nem igaz? Szóval akkor az első kérdésem Stephenie- és Catherine-hez szól. Catherine egy olyan valaki... (motyog és integet a kezével Catherine felé)... hatása van... Szóval, egyértelműen rengeteg Twilight rajongó van, sokan közülük itt vannak, szóval szeretném, ha arról beszélnétek, hogy milyen felelősséggel jár az, hogy életre keltitek a könyvet, Stephenie, te persze nem a rendező vagy, de ez mégis a te könyved, ha mondanál erről pár szót, és Catherine, te szólhatnál arról, hogy milyen átfogalmazni a könyvet filmmé.
CH: Nos, amikor először olvastam Stephenie könyvét, egyből szerelembe estem vele, ahogy ti is. Szóval csak látni akartam a vásznon is, látni akartam ahogy Edward és Bella lélegzik, él, tudjátok... és én – mi csak próbáltuk a legtöbbet nyújtani.
SM: Van nyomás (NAGY A NYOMÁS!!!!) az emberen, mert ti mind, üvöltöző emberek, a tökéletes filmet akarjátok látni. És elég hamar megtanultam a leckét, tudjátok, láttam rossz forgatókönyveket, szóval utána óvatossá váltam és sikerült egy jó céggel filmes céggel összeállnunk, megszereztük a legjobb szereplőket és szerintem jó és imádni fogjátok.

Panel Host: All right… So! Taylor!
Taylor: Yes!
Panel Host: I think everyone out here knows – but I’m going to ask it anyway. Tell us a little bit about your character and your relationship with Bella.
Taylor: Um, well, ah, yeah, Jacob Black is a Native American, he’s part of the Quileute tribe. He’s, ah, he’s really friendly and outgoing, he’s easy to talk to, easy to relate to and, ah, he’s a family friend of the Swan’s and deep down he has a pretty big crush on Bella.

PH: Rendben... Szóval! Taylor!
TL: Igen!
PH: Szerintem itt mindenki tudja – de mégis meg fogom kérdezni. Mesélj egy kicsit a szerepedről és a Bellával való kapcsolatáról.
TL: Um, nos, ah, igen, Jacob Black egy indián, a Quileute törzs tagja. Ő egy, ah, nagyon barátságos és társasági srác, könnyű beszélgetni vele, könnyen azonosulni lehet vele, és ah, a Swan család barátja, legbelül pedig igencsak vonzódik Bellához.

Panel Host: Nice. Now I’m going throw this next question out to Edi, Rachelle and Cam. You guys play the kind of ‘bad vampire trio’ and you get to exhibit some pretty unique abilities in the film – can you talk a little bit about that. Let’s start with Edi, yeah.
Edi: Yeah… all the stunts in this movie are not CGI, they are real stunts, and, uh, the three of us get to walk on the magic carpet which is a people-mover that’s moving about 15 mph and we’re moving in the same direction on top of it which gives us the illusion that we’re going 30 mph through the forest and that’s a really awesome stunt that we get to do.
Cam: And we looked good doing it.
Rachelle: Yeah, he looks especially good. I think we had, ah, a unique chance to explore some, ah, some pretty AMAZING stunts and some pretty amazing instincts given that we were, ah, that we were evil and got to terrorize Bella and Edward and I think we all had a really good time doing it.
Cam: Yeah, we really did, we ah, well, we don’t have to, um (responding to screams from the crowd of “Cam, I love you!”) LOVE YOU! Yeah, you know we, ah, we can kind of do whatever we want and we didn’t have to, ah, follow any rules which is always fun.

PH: Szép. Most a következő kérdésem Edi, Rachelle és Cam felé szól. Ti játszátok a ’rossz vámpír triót’ és jut nektek pár igazán egyedi képesség a filmben, amit be is mutattok – tudnátok erről beszélni egy kicsit? Kezdjük Edivel, igen.
E: Igen... nem az összes kaszkadőrmunka CGI a filmben, hanem igazi kaszkadőrködés, és hármunknak jutott a varázsszőnyegen való járás is, ami egy ember-mozgató, ami olyan 9,3 km/h-val megy és mi ezen még plusszba megyünk is ugyanabba az irányba, amitől olyan, mintha vagy 18,75 km/h-val mennénk át az erdőn és ez nagyon szuper cucc, és mi kipróbálhattuk.
C: És jól néztünk ki, miközben csináltuk.
R: Igen, ő különösen jól néz ki. Szerintem igazán egyedi lehetőség volt ezt felfedezni, igazán lenyűgöző kaszkadőrmunkák és néhány lenyűgöző ösztönök, főleg hogy mi voltunk a gonoszak és terrorizálhattuk Bellát és Edwardot, és szerintem jól szórakoztunk ezzel.
C: Igen, tényleg jól, mi, ah, nos, nem kellett, um (válaszol valakinek a tömegből aki azt kiáltja „Cam, szeretlek”) SZERETLEK! Igen, mi, ah, azt csinálhatjuk amit akarunk, nem kellett, ah, követni semmilyen szabályt, ami mindig jó móka.

Panel Host: Cam – I mean, ‘Never Back Down’ and this, some pretty, pretty intense fighting, right?
Cam: Yeah. Yeah. No, it was. It was, ah, you know, it just takes a lot of work and hopefully at the end of the day we just – we look good doing what we do.
Panel Host: Well, why don’t we let the audience decide. I think we have a clip of some of the action from the film. Catherine, do you want to, do you want to set up the clip or?
Catherine: I think Cam looks pretty good at the beginning of the day, too, huh? What do you guys think? (Laughs gustily – turns back to panel host) What was the question?
Panel Host: Do you want to set the clip up real quick that we’re going to show?
Catherine: Oh yeah, okay, we’re going to show you guys a scene toward the end of the movie.
Panel Host: All right, let’s go to the clip.
-CLIP-

PH: Cam – akarom mondani, ’Never Back Down’ és ez, igazán erőteljes verekedések, nem?
C: Igen. Igen. Nem, az volt. Sok munka volt vele és remélhetőleg az egésznek a végén – jól nézünk ki, amikor csináljuk.
PH: Nos, miért nem hagyjuk, hogy a közönség döntsön. Ha jól tudom, van egy klippünk az akciós részből a filmből. Catherine, szeretnéd felvezetni a klippet?
CH: Szerintem Cam elég jól néz ki a nap kezdetén nem? Mit gondoltok? (Viharosan nevet – visszafordul a PH-hez) Mi volt a kérdés?
PH: Szeretnéd felvezetni a klippet amit meg fogunk mutatni?
CH: Oh igen, oké, megmutatunk egy klippet a film végéből.
PH: Rendben, nézzük a klippet.
-CLIP-

Panel Host: You liked that, huh? All right. So. My next question is to Kristen. So, can you tell us about your first experience with the books and, and why you think the book series is so popular today?
Kristen: Um, I don’t know where I was living, um, under like, you know, a big, massive boulder rock. I hadn’t heard of the book until Catherine came to me with the project, um, I don’t know I have like odd taste – I’m not in that circle or whatever…uh, but the movie is really like fundamentally what people live for, I mean, it’s like, to try to depict the most, like, ideological, epic, perfect – not perfect – but perfect in it’s own perfect-ness, uh, love, was, was something that I felt was like highly ambitious and something I really wanted to give a shot (pop).

PH: Tetszett mi? Rendben. Szóval. A következő kérdésem Kristenhez szól. Mondanál valamit az első tapasztalatodról a könyvvel kapcsolatban, és szerinted miért ilyen sikeresek a könyvek?
KS: Um, nem tudom hol éltem, valószínűleg egy nagy, masszív szikla alatt. Nem hallottam a könyvről addig, amíg Catherine meg nem keresett a projekttel, nem tudom, elég furcsa ízlésem van – nem forgok azokban a körökben, vagy mi... uh, de a film az, amiért az emberek alapjában élnek, olyan mintha, próbáld meg leírni a leginkább, ideológiai, epikus, tökéletes – nem tökéletes – de tökéletes a saját tökéletességében, uh, szerelem, azt éreztem, hogy a szerelem nagyon ambíciózusnak tűnt és valami olyan, amit nagyon ki akartam próbálni (pop – ez nem tudom mi akar lenni).

Panel Host: Robert. (The gates of hell open) So, I think, I think you have a few fans out here. Uh, what’s it feel like to have so many fans, uh, you know, who can’t wait to see you come up on the big screen in the role of Edward?
Robert: This is kind of the first time I’ve seen any of them, so I didn’t really expect it… uh, I don’t know, I guess it’s, I guess, I-I, ach! I just, it just baffles me (laughs). It’s nice, it’s nice though. I can’t even hear anything! It’s unbelievable!

PH: Robert. (A pokol kapui kinyílnak) Szóval, szerintem van pár rajongód. Uh, milyen érzés az, hogy ilyen sok rajongód van akik alig várják, hogy a nagyképernyőn láthassanak Edward szerepében?
RP: Ez az első alkalom, hogy láttam rajongót, szóval igazán nem számítottam rá... uh, nem tudom, gondolom, gondolom, én-én, ach! Csak, csak zavarba ejt (nevet). De jó, jó érzés. Nem is hallok semmit! Hihetetlen!

Panel Host: All right, well, you guys ready to ask the questions or should I keep going? Let’s open it up to Q and A, shall we? Well, while we’re waiting, while we’re getting organized here, Stephanie, I’m going to ask you – when you were writing, writing the novels – had you, did you envision them as someday being films or adapted for the big screen?
Stephanie: You know I saw the movie as a film before, I mean the book as a film before I saw it as a book. I didn’t know I was writing the novel that I was going to publish and, ah, but I could see it in my head so I was, I was seeing scenes and how It should look before I ever thought anyone else was going to see it.

PH: Rendben, nos, készen álltok arra, hogy kérdéseket tegyetek fel, vagy folytassam én? Kezdjük a Q és A-t, rendben? Nos, amíg várunk, amíg rendbeszedjük a dolgokat, addig Stephenie, téged kérdezlek – amikor írtál, a regényeket írtad – elképzelted, hogy egy nagy nap film készül belőle vagy a nagyvászonra kerül?
SM: Ami azt illeti, már láttam a filmet mint egy film ezelőtt, akarom mondani a könyvet mint film, mielőtt künyvként láttam volna. Nem tudtam, hogy olyan könyvet írok amit ki fogok adni, és ah, de láttam a fejemben, szóval láttam a jeleneteket és azt, hogy hogyan kellene kinéznie, mielőtt azt gondoltam volna, hogy bárki más látni fogja.

Panel Host: Cool. All right, we ready over here? Yes? Okay, here we go…
TWILIGHT FAN: Um, I just want to ask how it is to portray a super-hot vampire in the movie – for all you actors?
Panel Host: Can you repeat that please? We couldn’t hear it.
TWILIGHT FAN: I want to ask how it is to portray super-hot vampires in the movie, for all you actors.
Panel Host: For all the actors?
Robert: (Rob gestures towards Rachelle) I think Rachelle…(laughs) Um. How, ah… I-I (laughs and plays with hair) I don’t know how it is playing, like, super-hot, you know, that’s kind of, I mean, aah, I don’t know if I am playing that. Ahhh. I guess, I think, I think Rachelle would be much better at answering this question, she’s just so much more intelligent than I am.
Rachelle: Ha ha ha ha ha, that’s not even remotely true. Um, I think the reason we’re all really reluctant to answer that is cause we don’t see ourselves that way. Um, but, definitely there’s something about (Rachelle is distracted by Kristen’s wild ‘girly-girly, I’m such a hotty-hotty’ gesticulations – it appears Kristen is sceptical of Rachelle’s assertion? Rachelle responds by playing along and laughing, flipping her hair and…) ‘We’re all just so pretty!’ Um, but vampires are extraordinarily powerful and there’s something really sexy about having that much power and I think we all enjoyed that part of it very much.

PH: Király. Oké, készen vagyunk? Igen? Oké, akkor kezdjük...
TWF: Um, csak azt szeretném kérdezni, hogy milyen szuper-dögös vámpírokat alakítani a filmben, mindegyik színésztől?
PH: Mindegyik színész?
RP: (Robert Rachelle-re mutat) Szerintem Rachelle... (nevet). Um. Hogyan, ah... én-én (nevet és a hajával játszik) nem tudom, hogy kell szuper-dögöset játszani, nem tudom, hogy azt játszom-e. Ahhh. Szerintem, szerintem Rachelle sokkal jobban meg tudja válaszolni ezt a kérdést, ő sokkal értelmesebb mint én.
R: Hahahahaha ez még csak távolról sem igaz. Szerintem azért nem igazán akarjuk megválaszolni ezt a kérdést, mert egyikünk sem látja úgy magát. Um, de tényleg van valami (Rachelle figyelmét elvonja Kristen vad ’nagyon-lányos, milyen dögös vagyok’ mutogatása – úgy tűnik, Kristen szkeptikusan fogadja Rachelle kijelentését? Rachelle belemegy a játékba, nevet és a haját dobálja és...) ’Mind olyan szépek vagyunk!’ Um, de a vámpírok elképesztően erősek, és van abban valami szexi, hogy ilyen erővel rendelkeznek és szerintem mind nagyon élveztük ezt a részét.

Panel Host: Next. Next question. No?
TWILIGHT FAN: Hi.
Cam: Hi.
TWILIGHT FAN: Um, I have a question for all of you. I was wondering if any of you have any idea what the soundtrack will be.
Catherine: We did just get a Muse song for the soundtrack… and we got another special surprise, what do you guys think it is…? (Catherine points to Rob.)
Robert: (Embarrassed, Rob looks down and shakes his head) Maybe.
Catherine: Well, you guys know Rob is a great musician, so… that’s all we can tell you right now.

PH: Következő. Következő kérdés. Nem?
TWF: Hello.
Cam: Hello.
TWF: Um, van egy kérdésem mindannyiótok számára. Azt szeretném tudni, hogy tudjátok-e, milyen lesz a film zenéje?
CH: Épp most szereztünk egy Muse számot... és van egy másik különleges meglepetésünk, mit gondoltok mi lehet az...? (Catherine Rob-ra mutat)
RP: (zavartan, Rob lenéz és a fejét rázza) Talán.
CH: Nos, tudjátok Rob egy nagyszerű zenész, szóval... most csak ennyit mondhatunk.

Panel Host: Hi.
TWILIGHT FAN: Hi. First of all, thank you for coming. Can you tell us any unexpected or spontaneous moments during filming?
Catherine: (Another gusty bout of laughter) Cam? Do you have any…
Cam: (Really labouring) Spontaneous moments…
Rachelle: Well, you got hailed on when you went out…
Cam: Um… okay, it was…
Catherine: I… I remembered one. When we were doing the kissing scene – we were doing the kissing scene and Rob got a little passionate and fell off the bed on to the floor. (Rob demonstrates ‘extreme squirming’ as fans lose their minds.) Next question!

PH: Hello
TWF: Hello. Először is köszönöm, hogy eljöttetek. Mondanátok váratlan vagy spontán pillanatot a filmezésből?
CH: (egy másik viharos nevetés) Cam? Neked van...
C: (mint aki nagyon gondolkodik) Spontán pillanatok...
R: Nos, amikor kifelé mentél hailed on...
C: U... oké, akkor...
CH: Én... én emlékszek egyre. Amikor a csókolózós jelenetet csináltuk – a csókolózós jelenetet vettük Rob eléggé beleélte magát és leesett az ágyról a padlóra (Rob bemutatja az ’extrém vonaglást’ és a rajongók elvesztik az eszüket)
Következő kérdés.

Panel Host: Next question.
TWILIGHT FAN: What was the inspiration for all the actors to accept the roles as the different characters in the book and series?
Taylor: You guys. I’d say you guys are our inspiration. Ah, you guys are AMAZING and the fans behind this thing is the driving force, ah, so we’re all just thankful for you and I know we’re looking forward to bringing your book to life.

PH: Következő kérdés.
TWF: Mi volt az ösztönzés az összes színész számára, hogy elfogadjátok a szerepeteket a könyvben és a sorozatban?
TL: Ti voltatok. Azt mondanám, hogy ti voltatok az ösztönzés. Ah, ti fantasztikusak vagytok és a rajongók a vezető erő, mi csak mind hálásak vagyunk és tudom, hogy életre fogjuk kelteni a könyveteket.

NODS OF AGREEMENT ACROSS THE PANEL
Panel Host: Why don’t we go down the line actually and why don’t you say what attracted you all to the project.
Edi: It was Stephanie Meyer’s book. I wasn’t a vampire fan before I knew I was up for the part and when I was up for the part I read the books like a good actor does his homework and ah…
Cam: (To Edi) Was that a shot at me…? Are you taking shots at me?
Edi: (acknowledges Cam and decides not to respond) …and the book was phenomenal and I became a Twilight fan. And that’s why.

MINDENKI BÓLOGAT AZ ASZTALNÁL
PH: Miért nem megyünk sorba és mondja el mindenki, hogy mi vonzotta a projekthez.
E: Stephenie Meyer könyve volt az. Nem voltam vámpír-rajongó mielőtt jelentkeztem volna a szerepre, aztán amikor megkaptam a szerepet, mint minden jó színész, megcsináltam a leckémet és ah...
C: (Edi-hez) Ezzel rám céloztál? Te engem támadsz?
E: (tudomásul veszi Cam-et de nem válaszol)... és a könyv fenomenális volt és Twilight rajongóvá váltam. És ezért.

Rachelle: Ah, for me, it was, ah, it was when I read the book, um, because it was written in Bella’s point-of-view and – and my, in my own life and in my imagination I had my own Edward and I was so in Bella’s imagin- I was just in her world and I wanted to be in her world in any way I could and if that meant that I had to terrorize her well then that was what I was going to do, so…
Cam: Um… um… ah… oh, for me it was, it was definitely the, the character of James really, um, I don’t know, it, it posed an interesting challenge. It was, it was something that, it, well, it was, it was actually it was something that he, you know, when – there’s some…
Rachelle: What he wants to say is he just wanted to take his shirt off again…!
Cam: Take number two! What it… what it was for, ah, what it was for me was just that… that, uh, heartbreaking misunderstanding, you know, that, that force where you don’t, where you see something that you don’t have, you know, whether I saw Edward with, with Bella and it was something that was heartbreaking and that I would never have and never had before, you know, and so I had to squash it and, you know, that’s something heartbreaking…

R: Számomra, amikor olvastam a könyvet, ami ugye Bella szemszögéből volt írva – és az én életemben, az én képzeletemben megvolt az én Edwardom és Bella – bele akartam kerülni az életébe, akárhogy is, és ha ez azt jelentette, hogy terrorizálnom kellett Bellát, akkor hát azt csináltam...
C: Um, um, ah, oh... számomra az volt, az volt igazából, James karaktere volt, nem tudom, érdekes kihívást jelentett. Az volt, az a valami, hogy az volt, hogy volt valami, amit ő, tudjátok, amikor – van valami...
R: Azt akarja mondani, hogy megint le akarta venni a pólóját...!
C: Második felvétel! Ami nekem, ami volt benne számomra... csak az a uh, szívettépő félreértés, tudjátok az, ahol az az erő, ahol látod azt a valamit, amid nincs, amit Edward és Bella között láttam, olyan valami volt az, ami összetörte a szívemet, és ami nekem soha soha nem volt meg, és nekem össze kellett ezt törnöm, ezt a szívszorongató dolgot...

Panel Host: Kristen.
Kristen: (Nervously clears throat) As you can see we’re a little nervous. (To male audience member who yelled “I love you, Kristen!”) What? Uhhh. Um, it – like I said, it was the – it was just the like ideal version of, of love and that’s like as a lame, sort of sappy, sensitive girl that’s like, sort of what life is about, um (aaahhh’s all around)… Ummmm, plus, like I got to do this audition with Rob Pattinson.
(a man in the audience yells “tell me about it!”)
Panel Host: And Robert?

PH: Kristen.
KS: (idegesen köhécsel) Ahogy látjátok, egy kicsit idegesek vagyunk. (Egy férfihoz aki a közönségből kiált „Szeretlek Kristen!”) Mi? Uhhh. Um, az – ahogy mondtam, a – ez volt az eszményi változata a szerelemnek és ez a bénácsak, kissé ütődött, érzékeny lány, amiről az élet szól, um (mindenki ahhhhh)…. Ummmm, továbbá, lehettem Rob Pattinsonnal a meghallgtáson.
(egy férfi kiált a közönségből „mondd el!”)
PH: És Robert?

Kristen: It was on Catherine’s bed (here she stands up and says something completely off mic so it is impossible to make out) It was on Catherine’s bed…
Robert: IN – in her bed. (Pause for effect.) With Catherine.

KS: Catherine ágyán volt (itt feláll és mond valamit távol a mikrofontól és semmit nem lehet érteni) Catherine ágyán volt…
RP: -Ban – az ágyában. (hatásszünet) Catherine-nel.

Catherine: Oh, no! No, no… (shakes head, wags finger and makes an ‘X’ by crossing her forefingers, grinning all the while) I was filming (demonstrates by gesturing with hands that she has a film camera and is filming)!
Panel Host: That’s worse!
(Catherine reacts to this with embarrassment, and as everyone ‘gets it,’ there is much laughter and maybe just a little awkwardness.)
Panel Host: So, Robert what attracted you to the role?

CH: Oh nem! Nem, nem… (rázza a fejét, ujjával fenyegetőzik, és X-et formál a mutatóujjaival, végig vigyorogva) én filmeztem (kezeivel bemutatja, hogyan filmezett)!
PH: Az még rosszabb!
(Catherine zavartan reagál és amint mindenkinek leesik, nagy nevetés és valamennyi kellemetlenség)
PH: Szóval Robert, mi vonzott a szerephez?

Robert: Ummm… SHHH, everybody, he’s gonna say something really important… aaaah, I don’t know – I just like, I liked him, ah, you know. You generally don’t get a vampire who’s, (“LOVE YOU, ROB!’ from the audience) who, ah, geez, I can’t even concentrate! I JUST WANTED TO PLAY HIM CAUSE HE’S THE HOTTEST VAMPIRE IN THE WORLD (Two thumbs up!)!! He’s so hot, it it makes me hurt – it hurts, it hurts me to think about myself! No, I thought he was, I thought, I really liked the fact that he’s e-e-essentially the hero of the book but, um, he just (makes freakish faces to somehow illustrate his point) vvvvmmmmm – violently… violently denies it – that was my original –that, that was my original thought. (Screams from the audience that gets his attention) What? (Listens) He’s fantastical, too, yes. He’s dazz- and he, and he dazzles (repeating fans’ comments).

RP: Ummm…. SHHH mindenki, valami fontosat fog mondani… ahhh, nem tudom – csak tetszett a figura. Általában nincs olyan vámpír aki („Szeretlek Rob! A közönségből), aki, ah, oké, nem tudok koncentrálni! AZÉRT AKARTAM ELJÁTSZANI, MERT Ő A LEGDÖGÖSEBB VÁMPÍR A VILÁGON (két thumbs up)!! Annyira dögös, hogy már fáj – fáj, fáj saját magamra gondolni! Nem, azt gondoltam, azt hittem, hogy alapjában ő a főhőse a történetnek, ő csak (fura képeket vág, hogy ábrázolja mit gondolt) errrrrrr….. erőszakosan, erőszakosan tagadja ezt – ez volt az eredeti – ez volt az eredeti ötletem. (Sikolyok a közönségből amire felfigyel) Mi? (Hallgat) Fantasztikus is. És káprázatos (megismétli egy rajongó szavait)

Panel Host: I’m also gonna actually ask Catherine a similar question, I mean you’ve worked, ah, your work from the past deals with young adults but nothing in this genre before, so…
Catherine: Right, but I was so taken with the whole romance of it, you know, almost the Titanic, the Romeo and Juliet – two people falling in love from different worlds that shouldn’t be together but their love was so strong that they overcame all that to be together and I just thought it was so romantic and kind of crazy and sexy that I’m like – ‘I want to do that!’.

PH: Catherinetől is kérdezek egy hasonló kérdést, a korábbi munkáidban is fiatal felnőttekkel dolgoztál, de nem ilyen műfajban, szóval…
CH: Igaz, de annyira megfogott az egész románc, majdnem mint a Titanik vagy a Rómeó és Júlia – két ember szerelmbe esik különböző világokból amiknek nem szabadna együtt lennie, de a szerelmük annyira erős, hogy áthidal mindent, hogy együtt lehessenek és annyira romantikusnak találtam és őrültnek és szexinek is egyben, hogy azt mondtam – „Ezt meg akarom csinálni!”

Panel Host: All right, do we have another question out there?
TWILIGHT FAN: Hi, my question is for Stephanie. What was your inspiration to write the book?
Stephanie: Okay, um, a lot of you guys know this. I did not plan to write a book, um, I just had this really great dream and in my dream I had this really beautiful vampire and this ordinary girl, although Kristen’s really too pretty for me to say that with her sitting here, and they’re having this really intense conversation about how much in love they were and how much he wanted to kill her and so when I woke up I was just taken with that and I sat down and wrote it down so I wouldn’t forget it and that’s what started the whole writing career. It’s crazy.
Catherine: Sweet dreams…

PH: Oké, van még kérdésünk?
TWF: Hello, a kérdésem Stephenie-hez szól. Mi volt az ihleted a könyv megírásához?
SM: Nos, ezt már sokan tudjátok. Eredetileg nem akartam könyvet írni, csak volt ez az álmom, amiben láttam egy gyönyörű vámpírt és ezt az átlagos lányt, bár Kristen túl csinos ahhoz, hogy ilyet mondjak a jelenlétében, és kettejük között volt ez a nagyon erőteljes párbeszéd, hogy mennyire szerelmesek egymásba, és a fiú mennyire meg akarta ölni a lányt, és amikor felébredtem annyira megfogott, hogy leültem és leírtam hogy el ne felejtsem, és így kezdődött az írói karrierem. Őrületes.
CH: Édes álmok…

Panel Host: Four books later.
TWILIGHT FAN: You, as the actors, have become the characters; you are the characters. As playing the first part of a series how does that affect how you act if you realise – ‘hey, my character dies’ how does that feel, how does it feel to know that part of the fate of your character has already been decided for the present.
Edi: Well, … because we don’t know whether or not we are going to do the other films, I don’t have to worry about it cause it might not be ME dying. Somebody else…
Rachelle: Plus, we don’t actually die cause you’re stuck with us on DVD FOREVA…
Panel Host: Next question.

PH: Négy könyvvel később.
TWF: Ti mint színészek, ahogy a karakteretekké váltatok; ti lettetek a karakterek. Ahogy az első részben szerepeltek, hogyan befolyásolja a játékotokat az, amikor rájöttök, hogy ’hé, a karakterem meg fog halni’. Milyen érzés azt tudni, hogy a karakteretek sorsa már meg van határozva?
E: Nos… mivel nem tudjuk, hogy fogunk-e még több filmet csinálni, nem kell ezen aggódnom, mert lehet, hogy nem ÉN halok meg. Valaki más…
R: Egyébként is, nem igazán halunk meg, mert láttok majd a DVD-n örökké…
PH: Következő kérdés.

TWILIGHT FAN: I just had to come up with a reason to talk to you, Robert. Hi! Could you please describe the process you went through while writing Bella’s Lullaby and any other music and the emotions you’re trying to evoke with it
Robert: The… ah, the Lullaby-thing, ah, which – I’m not sure if Catherine has decided to use or not – I just made up on the spot and during the scene so I hope, I hope – that, uh, that the, that kind of, you know, kind of, that the whole… thing, (Catherine: Improv) the thing came in it… you know… what I’m talking about? (Laughs) Aahh, yeah, you know, I hope, I hope some of the scene kind of drifted into the, into the piano playing. Aahh, but, uh, other music… other music, I guess just, uh, I don’t know, I guess, I guess, it just sort of comes from… somewhere. I don’t know. It’s from the…from the air. I don’t know.
Panel Host: Next question.

TWF: Valamivel elő kellett állnom, hogy beszélhessek veled Robert! Hello! Elmondanád, hogy hogyan keletkezett Bella altatódala és hogy milyen érzelmeket akartál kifejezni vele?
RP: Uh… az altatódal dolog, uh nem tudom, hogy Catherine használni fogja-e, csak ott a forgatáson született meg a dal, szóval csak remélem, remélem, hogy az egész dolog benne lesz, tudod, hogy miről beszélek? (nevet) Ahhh, igen, remélem, remélem, hogy pár jelenetben benne lesz a zongorán való játszás. De másik zene… azt hiszem, nem tudom, talán, csak úgy jön valahonnan. Nem tduom. A… a levegőből jön. Nem tudom.
PH: Következő kérdés.

TWILIGHT FAN: Okay, since, ah, ‘The Day the Earth Stood Still’ is releasing on the same day as Twilight, who do you think is gonna be on top of the box office, Vampires or Aliens?
Panel Host: Who do you guys think is going to be on top of the box office? (Screams) There’s your answer.
Catherine: There’s room for both of us. I hope.
Panel Host: Next question.

TWF: Oké, mivel a ‘The Day the Earth Stood Still’-t ugyanazon a napon mutatják be mint a Twilightot, mit gondoltok, ki lesz a boksz office nyertes, a vámpírok vagy az idegenek?
PH: Ti mit gondoltok, ki lesz a nyertes?
(sikoltozás) Ez a válaszod.
CH: Van hely mindkettőnknek. Remélem.
PH: Következő kérdés.

TWILIGHT FAN: I have like two questions, sort of. The first one is, how come you guys picked a lot of cute guys to be in this?
Stephanie: Because that’s how I write them.

TWF: Lenne olyan két kérdésem. Az első, hogy álltok elő ilyen cuki fiúkkal?
SM: Mert így írom meg őket.

TWILIGHT FAN: Hi, Robert! I wanted to talk to you, too!!! Whooooaaaa! Well, I wanted to know, how do you like being known as the most, well, one of the most wanted guys in America, cause I WANT YOU, BABY!!! Whhhoooooaaaaa!
Robert: (Rob again demonstrates ‘extreme squirming’) Uh… (shakes his head) well… you know, I reckon most people, they talk to me for like two minutes, you know, it’s all, it’s all gone, you know. SERIOUSLY. Ahhh, and ah, no… it’s filling a void. It’s filling a void in my life. I need love, I need a lot, a lot of love. I think. I need something.
Panel Host: Next question.

TWF: Hello robert! Én is beszélni akartam veled! Whooooaaaa! Nos, csak azt akartam tudni, milyen érzés az, hogy te vagy a leg…, nos a legkívántabb srác Amerikában, mert ÉN AKARLAK, BÉBI!!! Whhhoooooooooaaaaaaaaa!
RP: (Rob megint feszeng egy sort) Uh… (megrázza a fejét) nos… legtöbben csak olyan két percig beszélnek velem aztán ennyi. KOMOLYAN: Ahhh és ah, nem… betölti az ürességet. Betölt egy bizonyos űrt az életemben. Szükségem van a szeretetre, sok, sok szeretetre. Azt hiszem. Valamire szükségem van.
PH: Következő kérdés.

TWILIGHT FAN: HI! Um, Is it, like, really nerve-wracking to know that you have a really big expectation to live up to?
Panel Host: Is that Everybody?
TWILIGHT FAN: Yeah, everybody.
Catherine: Yes!
(“Yes” all around)
Kristen: Yes.
Rachelle: Yes.
Cam: Yes.
Catherine: That’s a big yes. We hope you guys like it, cause everybody worked super hard.

TWF: Hello! Um nagyon idegtépő dolog, hogy nagyok az elvárások amiket el kell érnetek?
PH: Ez mindenkihez szól?
TWF: Igen, mindenkihez.
CH: Igen!
(mindenki igent mond)
KS: Igen.
R: Igen.
Cam: Igen.
CH: Ez egy nagy igen. Reméljük, hogy tetszeni fog nektek, mert mindenki keményen dolgozott rajta.

Panel Host: How do you work through that? How do you work through that?
Catherine: Well, I think everyday we just tried to do the best we could and, you know, make the best movie we could and, you know, that’s all you can do.
Panel Host: Kind of detach yourself from all of that?
Kristen: Give it 110%. Went out there, and we did… (she says more, but can’t make it out… As she finishes speaking, Rob cracks up, then Kristen cracks up. Cute.)
Catherine: And some of you guys that came to the set like in the freezing weather and stayed there all night that kind of encouraged us.
Panel Host: Next question?

PH: Hogyan teszitek túl magatokat ezen?
CH: Nos, szerintem mindennap a legjobbat próbáltuk kihozni magunkból és megalkotni a legjobb filmet amit csak tudtunk és ennyi.
PH: Hogy szabadultok meg tőle?
KS: 110%-os teljesítményt nyújtunk. Odamentünk és (valamit még mond de nem érteni… amint végez, Rob nevetni kezd, aztán Kristen is. Aranyos.)
CH: És azok, akik odajöttek hozzánk, fagyoskodni a jeges időben és ott is maradtatok, biztatott minket.
PH: Következő kérdés?

TWILIGHT MOM: Hey, guys, um, I’m a Twilight mom. My daughter tried to talk to me for three weeks ‘read the book, read the book!’ ‘Nah.’ I read it. I’ve read all of them six times. I can’t wait for the next one. Rob, this next question is for you – I heard that you wrote a journal while getting into character for Edward, you shut yourself away and everything – when is your publishing date? When are you gonna give it to us cause we are going to scream for it until you do.
Robert: Well, Stephanie’s al-, Stephanie has already written it and, like, she’s just hiding it from you. She’s keeping it a secret. But, ah, yeah, and her one is a lot better than my one is. My one is only about three pages long

TWM: Hello srácok, én egy Twilight anyuka vagyok. A lányom három héten keresztül nyaggatott, hgoy olvassam el a könyvet, aztán elolvastam, mindegyiket hatszor. Alig várom a következőt. Rob, a kérdésem hozzád szól – hallottam, hogy írtál egy naplót amíg készültél a szerepedre, és elzártad magad mindenkitől – mikor adod ki? Addig fogunk sikoltozni, amíg oda nem adod nekünk.
RP: Nos, Stephenie már megírta, csak rejtegeti előletek. Csak titokban tartja. Az övé sokkal jobb, mint az enyém. Az enyém csak olyan három oldal hosszú.

TWILIGHT MOM: Anything, we’ll take anything. And one last question for Taylor and for Rob or Edward and Jacob – is it boxers or briefs or nothing?
Robert: What? That we give each other?
TWILIGHT MOM: No, separately. Not together in any way.
Taylor: (Laughs)
Robert: Oh. What kind… (laughs)
TWILIGHT MOM: Do you know, Kristen, do you know? (ahhh’s and boo’s from the crowd) Just a joke, just a joke. We just gotta know, boxers or briefs.
Panel Host: I’m going to throw a question out. Uh, where, where, Catherine, where are we at right now in terms of production?
Catherine: Oh, we’ve done, like, 10-weeks in the editing room and we’re working on, like, the music, the sound, you know, all those special details, the special effects and everything, so the movie is looking really good, you guys.

TWM: Bármi, bármi elég lesz nekünk. És még egy kérdés Taylornak és Robnak, vagy Edward és Jacobnak – bokszer, gatya vagy semmi?
RP: Hogy? Amit egymásnak adunk?
TWM: Nem, külön-külön. Nem együtt.
TL: (nevet)
RP: Oh. Milyen féle… (nevet)
TWM: Kristen te tudod? (ahhh és booo a tömegből) Csak vicceltem, vicceltem. Csak tudnunk kell, bokszer vagy gatya.
PH: Csak feldobok egy kérdést. Uh, hol, hol, Catherine, hol vagyunk most a filmkészítési folyamatban?
CH: Oh, már 10 hete a vágószobában vagyunk, és most a zenén, a hangzáson dolgozunk és a különböző különleges részleteken, a meg a special effectseken, szóval a film nagyon jól néz ki.

Panel Host: Stephanie, if you could piggy-back off of that – what – how are feeling of the – what you’re seeing?
Stephanie: Well, so far, I think – I’ve estimated I’ve have seen about 15-minutes of footage. Um, being on set for days you get like a minute probably filmed a day that’s actually going to make it into the movie… um, but I get to see the rest of it soon so I’m excited.

PH: Stephenie,  ha tárgyilagosan nézed a dolgokat milyen érzéssel tölt el amit láttál eddig?
SM: Nos, eddig, azt hiszem olyan 15 percnyi kész filmet láttam. Amikor napokig a forgatáson vagy, akkor olyan napi egy perc ha elkészül ami bele is kerül a filmbe… um ,de hamarosan látom majd a többit is, nagyon izgatott vagyok.

Panel Host: Okay, the cast – is this the first you’ve seen today or have you guys caughten some glimpses? Caughten? Caught.
Edi: This is the most that I’ve seen, um, we do a thing called ADR, which is Additional – what is it? Digital or Dialogue Recording, so you have to watch a little of it to match your lines if you couldn’t hear the lines in the film – so, this is the most that I have seen and I kinda loved it.
Rachelle: We’re actually waiting for it like you are, like, I remember when the second trailer was coming out and I was like ‘What?! There’s a second trailer?!’ And like was going online and looking for it, you know. So, we’re kind of crazed, too, I think.
Panel Host: Great. Okay, let’s go back to the audience.

PH: Oké, a szereplőkhöz – ma volt az első alkalom, hogy láttatok a filmből valamit, vagy már láttatok néhány részt?
E: Most láttam a legtöbbet, um de van az a dolog amit csinálunk, az ADR, az Utólagos – mi az? Digitális vagy Párbeszéd Felvétel (ADR=UPF :P), ott figyelned kell, hogy mikor mondod a soraidat ha nem lehet hallani a filmen – szóval most láttam a legtöbbet, és nagyon tetszett.
R: Mi is úgy várunk rá mint ti, emlékszem amikor a második trailerről hallottam, azt gondoltam ’Mi? Van egy második trailer is?!’ Aztán megnéztem a neten. Szerintem mi is eléggé őrülten várjuk.
PH: Nagyszerű. Oké, térjünk vissza a közönséghez.

TWILIGHT FAN: Hi, Stephanie! First of all, I’d like to say I love you and you’re AMAZING and, um, I have a question for you. Do you consider yourself an extension of Bella?
Stephanie: No, Bella and I are really different. In fact, if you get inside my head, I actually have a lot more in common with Edward, oddly enough. We tend to see the world the same way. Um, but I sometimes feel like Bella is sort of my daughter, you know, I get mad at some of the decisions she makes and sometimes I kind of want to beat her head into the wall, um, but I love her.
Panel Host: Next.

TWF: Hello Stephenie! Először is azt szeretném mondani, hogy szeretlek és hogy nagszerű vagy, és um, van egy kérdésem a számodra. Szerinted te Bella lennél?
SM: Nem, Bella és én nagyon különbözőek vagyunk. Sőt, ha belelátnál a fejembe, látnád, hogy sokkal több a közös dolog bennem és Edwardban, érdekes módon. Hasonlóan látjuk a világot. De néha úgy érzem, mintha Bella a lányom lenne, megőrjít néhány döntése amit hoz és néha a leginkább a falba verném a fejét, de szeretem őt.
PH: Következő.

TWILIGHT FAN: HI! Um, I have two questions. First question, um, is, like, are you guys gonna do, like, New Moon and Eclipse if they become movies – and are you guys already “signed up”?
Edi: Do we, do we want to do it? Is that, is that what she asked?
TWILIGHT FAN: Yeah, like, would you do it if, like, they asked you – well, besides James cause you die, I’m sorry…
(Fans ‘ahhhh’ for Cam)
Edi: (Looks around, confused) I Do?
(Cam acts a bit upset and plays it up for all it’s worth – wiping false tears, etc.)
Rachelle: AAAAhhhhhhh! (starts false hyperventilating)
Edi: If, if we did the second, second movie, in my case, I would loooove to be in it. Love to be in it.
Cam: So would I.

TWF: Hello! Két kérdésem van. Az első kérdésem, ha megcsináljátok a New Moont és az Eclipse-t, ha készülnek filmek akkor benne lennétek?
E: Hogy meg akarjuk-e csinálni? Ezt kérdezi?
TWF: Igen, hogy megcsinálnátok-e – nos, kivéve James-et, mert te meghalsz, sajnálom…
(Rajongók ’aaahhhhh’ Cam miatt9
Edi: (zavarodottan körülnéz) Én igen?
(Cam úgy csinál, mint aki nagyon szomorú, álkönnyeket törölget a szeméből, stb)
R: Aaaaaahhhhhhhh (hiperventillál)
E: Ha lesz második film én szeretnék, nagyon szeretnék benne lenni.
C: Én is.

Panel Host: I got it, everybody would… You know what I want to ask, too, it was some rather inclement environment where you shot at, right? Where did you guys shoot and what was the weather like and that sort of thing?
Catherine: We shot in Oregon and Washington and we, we had kind of extreme weather as you guys know – so, we had like rain, hail, snow, you know, freezing cold AND sun all in the same day.
Panel Host: I’m assuming you specifically picked that, right?
Catherine: (Responding to a fan in the audience cheering ‘Valencia!’) Oh, yeah, okay, and Valencia…!
Robert: YEAH VALENCIA!!
Panel Host: All right, we’ll go back out to the audience. Next question?

PH: Értem, szóval mindenki visszajönne… Amit kérdezni szeretnék, hogy valami nagyon zord helyen forgattatok igaz? Hol forgattatok és milyen volt az idő meg ilyenek?
CH: Oregonban és Washingtonban forgattunk  és eléggé extrém volt az idő ahogy tudjátok is – volt eső, jégeső, hó, jéghideg idő és napsütés egyazon napon.
PH: Gondolom direkt volt ez a választás?
CH: (válaszol valakinek a lelkes ’Valencia’ kiáltására) Oh igen, oké és Valencia…!
RP: Igen, VALENCIA!!
PH: Rendben, vissza a közönséghez. Következő kérdés?

TWILIGHT FAN: Hi, um, my question is for Taylor and Rob. How do you feel about being enemies, like in the movie, like, is it hard for you to be like all mean to each other and, like, glaring at each other, like, ‘oh my god – you smell so bad’ and stuff like that?
Taylor: Um, yeah, I guess so, because… cause I hate to say it but in real life I have nothing against Rob, uh, sorry –
Robert: What?
Taylor: – he’s a great guy. (To Rob) Yeah, that’s our secret.
Robert: (I thought he said here ‘What’s our secret?’ but now it sounds more like ‘You’re not putting enough effort in,’ which doesn’t make much sense!)
Taylor: I don’t know about HIS feelings, but… uh (laughs)
Robert: What? (Pause) Are you trying to threaten me? (Pause) Are you saying you’re better than me?
Taylor: What?
Robert: I swear to God… what was the question?
Rachelle: (to Taylor) He’s picking a fight with you.
Taylor: (reacting to someone in the crowd who shouts out ‘show us the big, bad wolf!’) You guys want to see it right now?
Robert: He just wants to take his shirt off… SHIRT OFF! SHIRT OFF!

TWF: Hello, a kérdésem Taylorhoz és Robhoz szól. Milyen érzés ellenségnek lenni a filmben, nehéz gonosznak lennetek egymással és úgy bámulni a másikra, hogy ’oh de szörnyű szagod van’ meg ilyenek?
TL: Um, igen, gondolom, mert… mert bár utálom bevallani, de az életben semmi bajom sincs Roberttel, uh, bocsesz –
RP: Mi?
TL: Nagyszerű srác. (Robhoz) Igen, ez a titkunk.
RP: (Azt hittem azt mondja, hogy ’Mi a titkunk?’ de most inkább úgy hangzik, mint ’Nem fektetsz bele elég energiát’ aminek nem sok értelme van!)
TL: Nem tudom, hogy Ő mit érez, de… uh (nevet)
RP: Mi? (Szünet) Fenyegetni próbálsz? (Szünet) Azt mondod, hogy jobb vagy nálam?
TL: Mi?
RP: Esküszöm az égre… mi volt a kérdés?
R: (Taylorhoz) Csak küzdeni akar veled.
TL: (valakihez a tömegbe aki azt kiáltja, hogy ’mutasd meg a nagy, gonosz farkast!’) Most akarjátok látni?
RP: Csak le akarja venni a pólóját… PÓLÓT LE! PÓLÓT LE!

Panel Host: I’ve got, actually, I’ve got a question for Kristen – you, as we saw in that clip, you got tossed around quite a bit. Could you talk about, you know, some of the action you’re doing in the film and how you took that?
Kristen: Ah, I took it like a champ.
Panel Host: I’m sure you did…
Kristen: Ah, I kind of get off on stuff like that, um, physicality and … aaahh. Um, the harder thing than getting thrown into columns and, like, you know, getting my face smashed into mirrors, um, was being clumsy on cue – not that I have any problem doing that when I’m, you know, chillin’, but, but it’s like, you know, it’s like physical comedy is not the easiest. That was way harder than getting, than getting thrown around in the stunt work.
Panel Host: Okay.
Catherine: Kristen is almost like a good stunt person, she’s really athletic, so she’s being a little bit modest.
Panel Host: We’ve got time for one more question.

PH: Lenne egy kérdésem hozzád Kristen – amint láttuk ebből a klippből, eléggé rendesen dobálnak téged ide-oda. Mesélnél arról, hogy milyen volt ez és hogy vetted?
KS: Úgy vettem az akadályt, mint egy bajnok.
PH: Azt elhiszem…
KS: Bírom az ilyen fizikai dolgokat, amikor a képedet a tükörbe nyomják és szándékosan kell ügyetlennek lenned – nem mintha bajom lenne azzal, csak nyugodtan – de az nehezebb, mint amikor oszlopok között dobálnak, mert a fizikia komédia nem egyszerű. Az nehezebb volt, mint a kaszkadőr munka.
PH: Oké.
CH: Kristen olyan, mint egy jó kaszkadőr, nagyon atlétikus, szóval itt most kicsit szerény.
PH: Még egy kérdésre van időnk.

TWILIGHT FAN: This one is for Rob. I want to know what your favourite Bella and Edward moment is and if you have filmed it yet or if it’s in one of the upcoming books or movies.
Panel Host: Who’s that to?
TWILIGHT FAN: Rob

Robert: Umm. Mmmmm. My favourite mmmm mmmm. Maybe… aaahhh (responding to someone in the audience who shouts ‘kissing Bella!’) well, I mean, that goes without saying, I mean… The – my favourite scene was like a little scene, um, I did with Kristen, aahhh, where I’m trying to intimidate her and, and she doesn’t get intimidated and she’s not scared of me, um, at all, and it was (responding to someone in the crowd who shouts out ‘you really shouldn’t have said that!’) Oh, no – not that one. That’s another one. No, that’s in… no, it’s a scene, it’s like when I first meet her, aahh, and it was just, I don’t know, it’s a really cool scene. We shot it right at the beginning of the shoot, I think, and that’s… (responding to someone in the crowd who shouts ‘I LOVE YOU, ROB!’) Good.

TWF: Egy kérdés Robhoz. Tudni szeretném, hogy melyik a kedvenc Bella és Edward pillanatod és ha már leforgattátok-e azt, vagy ha a következő könyvekben vagy filmekben lesz-e.
PH: Kihez szól?
TWF: Robhoz.
RP: Umm. Mmmmmmm. A kedvenc mmmm mmmm. Talán… aaahhh (valaki azt kiabálja, hogy ’megcsókolni Bellát’) nos, én, azt mondani se kell… A kedvenc jelenetem, amit Kristennel csináltam, aahhh, ahol próbáltam megfélemlíteni, de ez nem jön össze, nem fél tőlem, um, egyáltalán nem, és (válaszul valakinek aki azt kiáltja, hogy ’ezt nem kellett volna mondanod) Oh nem – nem az. Ez egy másik. Nem, ez abban… ez egy olyan jelenet, amikor először találkoznak, aahhh, és nem is tudom, csak egy király jelenet volt. A forgatás elején csináltuk azt a részt, szerintem, és az… (válaszul valakinek aki azt kiáltja ’SZERETLEK ROB!’) Jó.

Panel Host: I’d also like Kristen, Stephanie and Catherine to answer that question – you’re favourite Bella and Edward moment.
Kristen: Man… um, there’s a couple – I’m going to give you three cause that’s the first – those were the first that came in. Um, I don’t want to, like, pick my favourite cause then I’ll be held to it and I don’t like that. Um, there’s ah, there’s a part in – I’m gonna have to just choose from the first book because that’s what we did, that’s what we lived and that’s sort of like what’s, ah, there’s a point where we have to leave each other, um, and it’s not like the most, like, it, it’s not – it’s a sweet moment, but it’s really sad – it’s like, ah, you know, she’s going off with Alice to go down to Phoenix, and, um, they – it’s the first time that they’ve actually had to say good bye to each other and are worried that they may not ever see each other again. That was good. I liked that. That was heavy for me. Um… and then there’s this one part where I get to like – and this actually wasn’t – this may not – you guys may never think this is an Edward and Bella moment – this is something we did on set, ah, I hope it qualifies. I hope it’s in the movie! Um. There’s… we were doing, like, some improv at one point and we, like, we’re frolicking in the leaves and we’re just sort of laying around and he’s, like, being cocky and I, I stick my finger in his mouth and say, ‘you want a taste?’ and he doesn’t do it!
PH: Szeretném, ha ezt a kérdést Kristen, Stephenie és Catherine is megválaszolná! A kedvenc Edward és Bella jelenetetek.
KS: Volt néhány – mondok hármat, mert azok voltak az elsők amik jöttek. Um, nem akarok kedvencet választani, mert akkor annál kell maradnom és azt nem szeretném. Um, van egy rész, ahol – csak az első könyvből fogok választani mert azt csináltuk meg, azt éltük át és van egy rész, ahol el kell hagynunk egymást, és az nem a leg-, nem, az nem – az egy édes pillanat, de nagyon szomorú – amikor Alice-vel megy Phoenix-be és ők – az az első alkalom, amikor elbúcsúztak egymástól és félnek, hogy esetleg nem látják újra egymást. Az jó volt, azt szerettem. Az nehéz volt számomra. Um… aztán van az a rész, ami tulajdonképpen nem is – talán nem – amikre lehet, hogy nem mondanátok, hogy Edward és Bella pillanat – ez valami olyan, amit a forgatáson csináltunk, de remélem, hogy jó lesz itt is. Remélem benne lesz a filmben! Um… Volt egy improvizálás, ahol csak szórakozunk a levelekkel és csak úgy fekszünk a fűben és ő elég pimasz, én pedig a szájába dugom az ujjam és azt mondom ’meg akarod kóstolni?’, de nem akarja!

Panel Host: Ha, ha. Stephanie?
Stephanie: From all the books?
Panel Host: From Twilight.
Stephanie: From Twilight. Cause if it’s from all the books then my favourite Edward and Bella scene is in book four (sticks out tongue). But, in Twilight, the movie, from what I’ve seen, one of my favourites was, uh, Bella and Edward’s conversation in the hospital hallway when he’s trying to convince her to butt-out, um, and she wants to know the truth and I just thought it had a whole lot of tension and it looked really good.
Robert: (Smiling, sort of whispers) that’s my favourite scene.
Stephanie: Well, you didn’t say that one. You didn’t say that one.
Robert: I did, I tried to say that one but I just didn’t explain it properly.
Panel Host: Catherine?
Catherine: I’ve got to say I like, um, ‘how long have you been 17?’ That scene. That’s my favourite.
Panel Host: All right, well guys, thank you all so much for taking the time to come and talk to the fans today. Based on this response, I don’t think December 12th can come soon enough – so… ladies and gentlemen, please give it up for the Twilight filmmaking team.
[All exit the stage.]

PH: Ha, ha. Stephenie?
SM: Az összes könyvből?
PH: A Twilight-ból.
SM: A Twilight-ból. Mert ha az össze könyvet nézzük, akkor az, amikor Edward és Bella a negyedik könyvben (kidugja a nyelvét). De a Twilight-ban, a filmben, abból amit láttam, az egyik kedvencem az az, uh, Bella és Edward beszélgetése a kórház folyosóján amikor Edward próbálja meggyőzni, hogy hagyja a dolgokat annyiban, de Bella tudni akarja az igazat és úgy gondoltam, hogy a feszültség nagyon erős volt és jól nézett ki.
RP: (mosolyog, szinte suttog) Az a kedvenc jelenetem.
SM: Nos, nem ezt mondtad. Nem ezt mondtad.
RP: Ezt próbáltam mondani, csak nem fogalmaztam meg jól.
PH: Catherine?
CH: Azt a részt kell mondanom, ahol, um, ’mióta vagy 17?’ Az a jelenet. Az a kedvencem.
PH: Rendben, nos, nagyon köszönjük, hogy időt szakítottatok ránk és a rajongókra ma. A fogadtatásból ítélve december 12-e nem lesz itt elég korán – szóval…. Hölgyeim és Uraim, tapsoljuk meg a Twilight filmkészítő csapatát.
(Mindenki kimegy.)

Video transcribed by Gina for Pattinson Online. Please do not repost on any other website without permission.1 megjegyzés:

  1. wow, twmmy, ez óriási meló volt, köszönet érte! Ez a lüke még 6 év távlatából is *sóhajhegyek... szóval, én se lennék sokkal értelmesebb a közelében, azt hiszem :)

    VálaszTörlés