Költözés

A blogger új irányelvei miatt, ha netán bezárják a blogot - ami elképzelhető egyik-másik videó, ileltve kép miatt, a blogot átköltöztettem a wordpressre
https://twmmyforditasai.wordpress.com/
címre.

2014. augusztus 29., péntek

David Michod a BBC4-enDavid Michod on BBC4_CUT

I: ...put trade in a new film, the Rover. This is one of those elemental stories, where a man - who barely earns up to a name – pursues through the wilderness some other man for a purpose, that’s not entirely clear. In amongst the remanence of civilized existent, he teams up with a deranged drifter. A brother of one of the men, he is chasing in a hope of a lead.

I: Ez egyike azoknak az alaptörténeteknek, ahol egy ember – akinem még egy név sem jutott – a vadon át követ más embereket egy ok miatt, ami nem teljesen egyértelmű. A civilizált világ maradványaiban összeáll egy zavarodott fiúval. A fiú testvére egyike azoknak, akiket az emberünk üldöz.

’Részlet a filmből’ 0:21 Ezt a részt a feliratból szedtem ki :)
     Why did your brother
     have to get to Carloon
        in a big hurry?

316
00:45:30,994 --> 00:45:32,395
     I can't talk about it.

317
00:45:33,732 --> 00:45:38,101
    you got left here to die
     while he was doing it.

318
00:45:40,037 --> 00:45:41,971
  It didn't happen like that.

319
00:45:41,973 --> 00:45:43,439
            Really?

320
00:45:43,907 --> 00:45:46,876
    How did it happen, then?

321
00:45:50,414 --> 00:45:54,817
     I can't talk about it
   no more, just stop asking
       about everything.

322
00:45:58,956 --> 00:46:01,157
    'Cause I believe in God
        and I know Henry
        believes in God,

I: Guy Pierce and Robert Pattinson travelling a long way from team Hearthrob Vampire to the Rover. The director David Michod had a knockout award winning debut in 2010, Animal Kingdom. That story of Melbourne crime family was tense, terrifying and atmospheric, was detailed, designed, and percise in language. At the center was a matriarch, a soft-spoken blond of uther ruthlessness, played by Jackie Weaver, who was nominated for an Oscar. So when Michod wrote and directed a second film, expectations were high. Yet ......., the Rover screened to mixed reviews and even a layer of mild disappointment. Both films are about masculinity and violance and families. Both have Guy Pierce in the leading role. Both create vivid enviroments. One of a pressive (??) superbia (??), the other a rural desolation. But where Animal Kingdom was tightly plotted, The Rover is minimalist. A man on a desperate roadtrip. David Michod explained.
DM: I didn’t want to feel pressured into going in making something that was even more dense and layered than Animal Kingdom. Animal Kingdom felt like an ambitious first film in terms of the sort of tapestry of characters and I found myself incredibly attracted to making a movie that would function as in a very spare and lane and elemental way. Of making a film that would allow me the opportunity to play in a .... world that wasn’t similar to Animal Kingdom, in a world of darkness and menace and tension.

I: Guy Pearce és Robert Pattinson, aki messze utazik a szívdobogtató vámpírtól a Roverben. A rendező David Michod kiütéssel nyert az első 2010-es filmjével, az Animal Kingdommal. A Melbourne-i család története feszült, ijesztő és atmoszférikus volt, részletezett, jól kidolgozott és precíz nyelvezete volt. A középpontban a matriarcha állt, a finom szavú szőke kegyetlenség, akit Jackie Weaver játszott és alakítását Oscar jelöléssel jutalmazták. Így amikor Michod második filmjét forgatta, az elvárások nagyok voltak. Mégis, a Rover különböző kritikákat hozott sőt, egy rétegnek még csalódást is okozott. Mindkét film a férfiasságról, erőszakról és családokról szól. Mindkettőben Guy Pearce szerepel főszerepben. Mindkettő élénk környezetet ad. Az egyik az elnyomást, a másik vidéki pusztaságot mutat. De míg az Animal Kingdom története összefüggő volt, a Rover minimalista. Egy ember egy kétségbeesett utazáson. David Michod megmagyarázta.
DM: Nem akartam annak a nyomását érezni, hogy az Animal Kingdom után valami még sötétebb, még rétegesebb filmet készítsek. Az Animal Kingdom egy nagyratörő első filmnek számított abban az értelemben, hogy a karakterek milyen kapcsolatban álltak egymással és nagyon vonzódtam ahhoz, hogy olyan filmet készítsek, ami működni tudna  egy nagyon sivár, keskeny rétegen, elemi módon. Annak a lehetősége, hogy játszhassak egy olyan világban ami nem hasonlít az Animal Kingdomhoz, mégis egy sötét és baljós és erőteljes világban.

I: The thing’s that, well, among the things that you sort of stripped down to this, this this, compared to Animal Kingdom this plot. Now that’s a problem for some people, isn’t it, that they need some more in the way of narrative.
DM: Yeah... Yeah, the negative criticism that I’ve read of the movie has come from people fought for reasons that actually kind of scared me, have chosen to rate the movie as nothing other than its plot. I would go far as to say, I can’t believe that they’re not emberassed that they have done so. I mean it’s like failing kind of primary school comprehension. You know, I mean it’s weird, there is a clear difference between plot and story, and yeah, the plot is elemental. I wanted the film/thing/theme to play on that level of almost like a dark fable. But really the meat of the story is this kind of gentle and subtle and detailed ...... of in the relationship that develops between Guy and Rob, so yeah it’s been kinda strange, the negative criticism that I’ve read have been kind of odd, because I remember, when I was reading reviews of Animal Kingdom, the negative ones, I understood them, the negative reviews of The Rover I’ve read, I didn’t even understand them, I don’t know what movie you watched.

I: Sokmindent leegyszerűsítettél az Animal Kingdom történetéhez képest. Ez egyesek számára probléma, nem igaz, hogy többre van szükségük az elbeszélés terén.
DM: Igen... Igen, az a negatív kritika amit olvastam olyanoktól jött, akik olyan okokkal álltak elő amik megijesztettek, és csak a cselekményt pontozták. Még azt is mondanám, hogy nem hiszem el, hogy nem szégyenlik magukat ezért. Olyan, mintha általános iskolai értelemzésen buktak volna meg. Furcsa, mert egyértelmű különbség van cselekmény és történet között, és a cselekmény elemi dolog. Azt akartam, hogy a film/dolog/téma egy sötét mese vonalán játszódjon. De a történet lényege ez a kedves, finom és részletes kapcsolata annak ami Guy és Rob között alakul ki, szóval furcsa, a negatív kritikák érdekesek voltak, mert emlékszem, amikor az Animal Kingdom kapcsán olvastam kritikákat, megértettem a negatív kritikákat, de a Rover esetében nem értettem meg őket, nem tudtam, melyik filmről beszéltek.

I: And the casting of Robert Pattinson, cause that was quite a suprise, you know when I’ve first heard about it, and I think for a number of people, cause they associated him obviously with being the, um kind of romantic vampire figure, or indeed a kind of prince of the financial universe with David Cronenberg, you don’t think of him necesserily as playing this kind of maladjusted character in the center of nowhere, so why?
DM: Because he auditioned to me, and his audition was really beautyful, I mean you’re right, Rob wants to do stuff, you know he’s coming out of the back end of a very successful franchise and he wants to do things. But he knows, in order to do other things and to work with the filmmakers he wants to work with he has to wor hard. And that means auditioning. I mean there is no way I woud’ve cast him in the movie if he hadn’t been willing to test for me, because I just didn’t know. I couldn’t see it in the other performances he’d given. I suspected it might be there, because when I met him for the first time, I immediatly came to realise that those performances he’d given in those other movies are performances, because he isn’t like those characters at all. He’s so like wonderfully awkward and twichy and loose.
I: Now can we talk about grandmothers a bit because there’s obviously an amazing grandmother in Animal Kingdom played by Jackie Weaver and there’s another grandmother the woman referred to as grandmother, which is a great scene, in this. Now, the grandmother does she have a great role in your personal kind of narrative, because these are fantastic complicated women.
DM: No, I love my nana to bits, and she’s nothing like the characters that Jackie and Gillian play. I don’t know what it’s about.

I: És Robert Pattinson szerepeltetése, mert az igencsak meglepetésnek számított, amikor először hallottam, és szerintem másoknak is, mert azonosították őt nyilvánvalóan azzal a romantikus vámpír figurával, vagy mint a pénzügyi világ egy hercegével David Cronenberg filmjében, nem feltétlenül képzelné el őt az ember, hogy egy ilyen hibás embert játszon a semmi közepén, szóval miért ő?
DM: Mert eljött meghallgatásra és a meghallgatása igazán gyönyörű volt, igazad van egyébként, de Rob olyan dolgokat akar csinálni, mert egy sikeres franchise van mögötte és szeretne csinálni dolgokat. De tudja, azért, hogy más dolgokat csinálhasson, hogy olyan filmkészítőkkel dolgozhasson akikkel dolgozni akar, ahhoz keményen kell dolgoznia. És ez meghallgatásokat jelent. Esély sincs rá, hogy felvettem volna, ha nem lett volna hajlandó a próbákra, mert csak nem tudtam. Nem láttam a másik szerepeiben. Gyanítottam, hogy meg kell lennie benne, mert amikor először találkoztam vele, egyből rájöttem, hogy azok az előadások amiket addig adott azok tényleg előadások, mert egyáltalán nem olyan, mint azokban. Olyan gyönyörűen esetlen és izgága és szabad.
I: Most beszélhetnénk a nagymamákról egy kicsit, mert egyértelműen az Animal Kingdomban van egy csodálatos nagymama, akit Jackie Weaver játszik, és van egy másik nagymama, akire nagymamaként utalnak, ami egy nagyszerű jelenet, ebben. A nagymamának nagy szerepe van a személyes elbeszélésedben, mert ezek fantasztikusan bonyolult nők.
DM: Nem, imádom a nagymamám, de ő egyáltalán nem olyan mint azok a karakterek, akiket Jackie és Gillian játszanak. Nem tudom, miért van ez így.


’második részlet a filmből.’

DM: I mean that character that Gillian plays in the Rover is a little bit like, to the extend  the movie plays like a fable. She is a little bit like an oracle who tells Guy, from the outset, you know, again, this is kind of speaks to the plot, I had hoped this would let the audiance know, that like don’t worry too much about the plot. Becouse Gillian says, you know pretty clearly, everything you’re about to do is entirely meaningless. And really what you need to do is connect with me. Which Guy can’t do because she offers her Grandson up to sex. Yeah, I don’t know what’s going on in my head. I try not to think about it too much.
I: Now a number of people you have worked with in the past including (random érthetetlen nevek) have moved to work in Hollywood and on Hollywood productions, is that the way you’re going to?
DM: I spend a lot of time there. I have a place there and I am very aware of the fact that if I wanna have a big, fruity, prosperous carrier then some part of it’s gonna have to come from there.

DM: Az a karakter akit Gillian játszik a Roverben egy kicsit azért van, hogy hozzáadjon a film meseszerűségének. Kicsit olyan, mint egy jósnő, aki elmondja Guy-nak, egy kinti nézőpontból, megint, ez olyan, mintha a cselekményhez beszélne, szerettem volna, ha ez közli a közönséggel, hogy ne aggódjanak túl sokat a cselekmény miatt. Mert Gillian elég egyértelműen megmondja, hogy minden amit csinálni fogsz értelmetlen. És amit igazán tenned kéne az az, hogy kapcsolatba kerülj velem. Amit Guy nem tud megtenni, mert a nő az unokafiát ajánlja fel szexre. Nem nagyon tudom, mi megy végbe a fejemben. Próbálok nem túl sokat gondolni rá.
I: Sokan akikkel együtt dolgoztál Hollywoodba mentek, te is erre irányulsz?
DM: Sok időt töltöttem ott. Van egy lakásom ott és nagyon is jól tudom, hogy ha nagy, gyümölcsöző, sikeres karriert akarok akkor annak egy része onnan kell, hogy jöjjön.

I: But you won’t be making films like the Rover in Hollywood.
DM: Well, I’m gonna try and find a way. The beauty of that place for me though is that, I remember having this experience from my first trip after Animal Kingdom and I first started of doing my kind of the billion mettings that you do and everything at being so plesantly suprised to find the place full of really smart interesting people. And you know looking for those wise to make films that are interesting. They are very aware, you know the corporisation of Hollywood, that basically we’re all making movies for enormous corporisations with ... directors and shareholders. And hence now the whole thing is just leading us towards movies for children. And even my adult friends have convinced themselfes are worthy of watching. We now live in a world where my friends would call me up and say you know, do you wanna go and see the Avengers and I say no, I don’t I’m a grown man.
I: So, how are you gonna break that system then?
DM: There are ways of sort of navigating it, maybe I’m still kind of, you know joyfully naive, you know already the projects that I’m working on are ones that have very real people involved who know that there are challanges ahead of us, but I’m absolutely convinced that there are ways of making it work.
I: David Michod, and The Rover is in cinemas from friday, fifteen. I was gripped by it, but it’s as if this were Michod’s debut, and Animal Kingdom the most sophisticated follow-up.

I: De Hollywoodban nem fogsz olyan filmeket készíteni, mint a Rover.
DM: Nos, próbálok majd módot találni rá. Annak a helynek a szépsége számomra az, és erre az első ottani utamról emlékszem amikor az Animal Kingdom után mentem oda, és elkezdtem milliónyi emberrel találkozni ott, hogy igazán meglepett, hogy rengeteg okos, érdekes emberrel találkoztam. És kerestem azokat a bölcseket, akiknek érdekes lenne filmet csinálni. Nagyon is tudatában vannak Hollywood egyesítésének, vagyis hogy mind óriási cégeknek készítünk filmeket... rendezőkkel és részvényesekkel. És ez most azt jelenti, hogy gyerekeknek készülő filmek készülnek. És még a felnőtt ismerőseim is meggyőzték megukat arról, hogy ezeket megéri megnézni. Olyan világban élünk, ahol a barátaim felhívnak, hogy meg akarom-e nézni az Avengerst, mire én nemet mondok, mondván, hogy felnőtt ember vagyok.
I: Szóval hogy fogok megtörni a rendszert?
DM: Vannak utak, hogy írányítsuk egy kicsit, lehet, hogy még mindig játékosan naív vagyok, az elkövetkezendő terveimben olyan emberek vannak akik nagyon is igazak, akik tudják, hogy kihívások előtt állunk, de meggyőződésem, hogy vannak módok arra, hogy működjenek.

I: David Michod, a Rover 15-én pénteken kerül a mozikba. Engem nagyon megragadott, olyan, mintha ez lenne Michod debütáló filmje, és az Animal Kingdom a kifinomultabb folytatása.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése