Költözés

A blogger új irányelvei miatt, ha netán bezárják a blogot - ami elképzelhető egyik-másik videó, ileltve kép miatt, a blogot átköltöztettem a wordpressre
https://twmmyforditasai.wordpress.com/
címre.

2014. augusztus 8., péntek

AP interjú Guy Pearce és Robert Pattinson

p

RP: The good thing about LA – I’m swetting like crazy!

RP: Az a jó LA-ben – őrület, mennyire izzadok!

I: This is the first event where I can actually hear what you’re saying
RP: Oh really?
I: Yeah.
RP: I know, I’m kinda like self-conscious. I can’t concentrate, I’ve gotta tell Guy ’shut up!’

I: Ez az első alkalom, hogy hallom, mit mondasz
RP: Igazán?
I: Igen.
RP: Tudom, ezért eléggé figyelek is. Nem tudok koncentrálni, szólnom kell Guy-nak, hogy fogja be!

RP: Yeah, I kind of realized quite early on... particularly... ou

RP: Igen, már szinte az elején rájöttem, hogy... főleg... ou

RP: I don’t know, I guess I kind of get used to it, everything is just sort of becomes part of the job, it’s such a quite nice chemistry(???), because you don’t have to think about the answer to the question, just say anything that comes into your head. 1:07

RP: Nem tudom, gondolom hozzá szoktam, az egész a munka részévé válik, és elég jó (itt nem chemistry-t mond, de nem értem hogy egyébként mi az), mert nem kell gondolkodnod a válaszokon, csak mondhatsz bármit, ami az eszedbe jut.

GP: The sort of the sparseness of the landscape really sort of adds to the experience that you have out there and

GP: A helyszínnek az az egyfajta szórványossága sokat adott ahhoz, amit megtapasztaltunk és (itt nem fejezte be)

GP: The location which was the Flinders Rangers. Oh here he is! Was fascinating. It really was fascinating. The landscape is interesting, the heat is obviously is positively a part in sort of how you feel when you’re out there, and the isolation I think is also, it’s something you can’t ignore. So you’re very aware of the location constantly, when you’re out there. And as well as the ab original history, so it was a really evocative kind of experience, really.

GP: A helyszín, ami a Flinders Rangers volt – Oh, itt van! – nagyszerű volt. Tényleg lenyűgöző. A táj érdekes, a hőség egyértelműen részese annak, hogy mit érzel amikor ott kint vagy, és az elszigeteltség is, az is olyan, hogy nem tudod figyelmen kívül hagyni. Szóval állandóan tudatában vagy a helyszínnek amikor kint vagy. És ott van az ab original történelme is, szóval az egész nagyon előidézte annak a szellemét.

RP: I just wanted to have, I knew from the beginning that I wanted to have a thing called the sacral bone, at the bottom of your skull, I just wanted that to be exposed, it’s a thing that makes you look really vulnerable, so I did that which involved having to wet shaved (???) your head every single day which was slightly annoying after a while. But yeah, that and the teeth, that kind of, browning up your teeth, and have some tattoos and stuff.
I: And just getting covered in mud and dust generally.
RP: That has happened, you couldn’t really avoid that.

RP: Már az elejétől fogva azt szerettem volna, hogy a koponya keresztcsonti (???) része látható legyen, mert ettől sebezhetőnek tűnt, szóval ez azt jelentette, hogy naponta kellett borotválni, ami egy idő után bosszantó volt. De igen, az meg a fogak, a fogak barnítása és van pár tetkóm meg ilyenek.
I: Továbbá állandóan poros és sáros voltál.
RP: Az csak úgy történt, nem lehetett elkerülni.

I: I heard that your wardrobe was on the floor. Is that right?
GP: I hope that it was on the floor. There’s nothing worse than going to put your wrinkly shirt on on the next day and then some lovely young costume assistant has ironed your shirt for you. And you go, ’it’s not meant to look ironed’. So no, it was pretty much, pretty graudy (???) every day. Which was good.

I: Azt hallottam, hogy a ruháid a földön voltak. Igaz ez?
GP: Remélem, hogy a földön voltak. Nincs annál rosszabb, amikor a következő napon a gyűrött pólódat fel szeretnéd venni, de egy aranyos fiatal kosztümös kivasalta. Erre csak azt mondhatod, ’de nem szabadna vasaltnak tűnnie’. Szóval elég koszos volt minden nap. Ami jó volt.

I: How are you on a road trip, are you a good passenger?
GP: No, no I’m not. No, I’d rather be driving. Personally, so it was a good arrangement that Rob was our passenger and I was driving.
I: Are you a bit of a control freak?
GP: Maybe, well I get casted. So – I’m a control freak when it comes to being in a car, I think.

I: Milyen vagy utazások alatt? Jó utas vagy?
GP: Nem, nem vagyok az. Inkább vezetek. Személy szerint ez így pont jó volt, hogy Rob volt az utas és én vezettem.
I: Szereted irányítani a dolgokat?
GP: Nos, én vagyok az, akit kiválasztanak a szerepekre. Szóval – szeretem irányítani a dolgokat amikor autóban vagyok, gondolom.

I: How are you on road trips, are you a good passenger?
RP: I just fall asleep when I’m a passenger, immediately. Any car, obviously in five minutes.
I: --- Guy
RP: Yeah, he’s a very driving person, I’m a terrible driver.

I: Milyen vagy utazások alatt, jó utas vagy?
RP: Mindig elalszok ha én vagyok az utas, bármilyen autóban, olyan 5 percen belül.
I: ezt itt nem értettem
RP: Igen, Guy nagyon szeret vezetni, én szörnyű sofőr vagyok.

-twmmy-

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése